Revalidatietraject Desoriëntatie

Doelgroep

Dit revalidatietraject richt zich tot personen die zich, omwille van de gevolgen van een acuut hersenletsel, in een fase bevinden van desoriëntatie in tijd en ruimte en/of verwardheid. Dit kan een voorbijgaande fase zijn of blijvend.

Visie van het revalidatietraject

 

Er wordt gespecialiseerde neurorevalidatie aangeboden op gebied van motoriek, zelfzorg en neuropsychologische functies om maximale vooruitgang te bekomen. 

De desoriëntatie en verwardheid hebben daar vaak een belangrijke impact op, met stoornissen van gedrag, beperkt inzicht in de eigen situatie en een gebrek aan motivatie tot gevolg. Daarom worden de doelstellingen en de werkwijze hier zo veel mogelijk aan aangepast. De desoriëntatie proberen we te compenseren met onder andere een beveiligingssysteem waardoor de revalidant de afdeling niet ongewenst kan verlaten. 

Op de verpleegafdeling streven we naar een interdisciplinaire aanpak. In de mate van het mogelijke proberen we sederende psychofarmaca en fixatiemaatregelen te vermijden.

Indien de revalidant positief evolueert naar een goede oriëntatie in tijd en ruimte, dan transfereert hij naar het revalidatietraject resocialisatie. Indien dit niet kan, zoeken we mee naar een oplossing  voor verdere opvang na de revalidatie, hetzij naar de thuissituatie na proefweekends hetzij naar een verblijfsinstelling.

Inclusie of bijzondere opnamecriteria (= exclusie)

Exclusie

  • Ischemisch CVA tenzij specifieke indicatie wegloopgedrag ...
  • Ventilatie
  • Nierdialyse
  • Nood aan chemotherapie en/of radiotherapie tijdens revalidatieperiode
  • Reeds opname in een revalidatiedienst buiten Inkendaal na hersenletsel
  • Nood aan een eenpersoonskamer o.w.v. ziekenhuishygiëne bij opname
  • Ernstige psychiatrische voorgeschiedenis of ziektegeschiedenis (niet door het acuut hersenletsel veroorzaakt)
Praktische informatie en contactpersonen

Zorgeenheid:  D100

Verantwoordelijke arts:
Dr. Peter Diels

Hoofdverpleegkundige:
Chantal Heymans

Hoofdtherapeut:
Annelies Wauters

Algemeen telefoonnummer Revalidatieziekenhuis Inkendaal: 02 531 51 11