U bevindt zich hier: Over inkendaal  >  Ons revalidatieziekenhuis

Ons revalidatieziekenhuis

Het zorglandschap bestaat uit algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Onder de noemer “algemene ziekenhuizen” vallen, uiteraard, de algemene ziekenhuizen, maar ook de universitaire en categorale ziekenhuizen.

Inkendaal is een revalidatieziekenhuis (of “categoraal” ziekenhuis) erkend door het Departement Zorg in Vlaanderen. Revalidatieziekenhuizen bieden gespecialiseerde en multidisciplinaire revalidatie aan voor complexe aandoeningen. Het gaat bijvoorbeeld om revalidatie bij acute vasculaire aandoeningen, neurologische ziekten, trauma’s ten gevolge van verkeersongevallen, werkongevallen en sportletsels, chronische aandoeningen zoals kanker, spierziekten, longaandoeningen, eetstoornissen, metabolische en genetische ziekten, orthopedische ingrepen als knie- en heupprothesen of brandwonden. Een aantal diensten richten zich specifiek op kinderen. Bronnen: Algemene en psychiatrische ziekenhuizen | Vlaanderen.be en Revalidatieziekenhuizen (zorg-en-gezondheid.be). Het revalidatieaanbod van Inkendaal vindt u onder deze knop.

Qua type ziekenhuis behoort Inkendaal tot de categorale ziekenhuizen. In zo’n ziekenhuizen krijgen bepaalde doelgroepen gespecialiseerde, geïsoleerde of chronische gezondheidszorg (gespecialiseerde zorgen). Bronnen: Algemene en psychiatrische ziekenhuizen | Vlaanderen.be en Algemene ziekenhuizen | FOD Volksgezondheid (belgium.be).

 

Inkendaal heeft een hospitalisatie-afdeling van 178 bedden Sp. Als expert in revalidatie richten wij ons op revalidanten met ernstige locomotorische, neurologische en cardiopulmonaire aandoeningen. Wij werken voor gehospitaliseerde en ambulante revalidanten, zowel volwassenen als kinderen. Voor deze laatsten beschikt het ziekenhuis over een eigen Partiële Daghospitalisatie (60 plaatsen) met geïntegreerde ziekenhuisschool type 5.

Voor elke doelgroep staat in het ziekenhuis een gespecialiseerd multidisciplinair team klaar. Daarnaast beschikken we  over een eigen hoogtechnologisch Centrum voor Bewegingsanalyse (Ganglabo) en een eigen afdeling medische beeldvorming.

Inkendaal in cijfers
178

aantal erkende bedden op 1 februari 2016

632

aantal dagopnames met overnachting in 2020
(bron:  Revalidatieziekenhuis Inkendaal)

19

aantal artsen en artsen-consulenten in Inkendaal
(bron: Revalidatieziekenhuis Inkendaal)

183

aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2020
(bron: Revalidatieziekenhuis Inkendaal – exclusief paramedici)

138

aantal paramedisch personeel op 31 december 2020
(bron: Revalidatieziekenhuis Inkendaal)

85

aantal ondersteunend personeel op 31 december 2020
(bron: Revalidatieziekenhuis Inkendaal)

RIZIV-conventies

Het ziekenhuis Inkendaal is ook betrokken bij een aantal RIZIV-conventies. Wij zijn erkend als Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen, Interuniversitair Referentiecentrum Cerebral Palsy,  Neuromusculair Referentiecentrum en AdemhalingsOndersteuning Thuis (AOT),  Wij zijn expertcentrum voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als Multidisciplinair Team. We hebben een erkenning als expertisecentrum PVS (coma), conventie NAH en Conventie Mobiliteitshulpmiddelen.

Resocialisatie Niet-Aangeboren Hersenaandoening (NAH) (7.71)
AdemhalingsOndersteuning Thuis (AOT)
Neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen (RCA)
Interuniversitair Referentiecentrum Cerebral Palsy (CP)
Mini-Conventie mobiliteitshulpmiddelen
Samenwerkingsverbanden

Inkendaal werkt als ziekenhuis samen met verschillende instanties, zorginstellingen & patiëntenverenigingen.

Lees meer over onze samenwerkingsovereenkomsten.
Lees meer over de samenwerking met patiëntenverenigingen.