Centrum multidisciplinaire testings

Het Centrum voor Multidisciplinaire Testing voert onderzoek uit bij kinderen en jongeren met een vraag naar de diagnose van leerstoornissen, gedragsstoornissen, emotionele stoornissen, motorische stoornissen, spraak- en/of taalstoornissen ...

Doelgroep

Het Centrum voor Multidisciplinaire Testing richt zich tot kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met een vermoeden van een leerprobleem, gedragsprobleem, emotioneel probleem, motorisch probleem, spraak- en/of taalprobleem ...

Contact en aanmelding

Voor bijkomende informatie of een aanmelding kunt u terecht op het nummer 02 531 53 15 (coördinator: Veronique Bouvoie). Er wordt desgevallend een consultatie bij een neuropediater ingepland.