U bevindt zich hier: Revalidatie aanbod  >  Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

Het revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft als doelstelling de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van personen met complexe neurologische beperkingen te verbeteren. Daarvoor heeft het gespecialiseerde zorgprogramma’s ontwikkeld om de revalidanten een zo groot mogelijke functionele onafhankelijkheid te bieden. Het revalidatieziekenhuis Inkendaal biedt 4 zorgprogramma’s aan: Zorgprogramma NAH volwassenen, Zorgprogramma Chronisch neurologische aandoeningen volwassenen, Zorgprogramma Locomotorisch volwassenen, Zorgprogramma kinderrevalidatie.

Multidisciplinair en in samenspraak

Het revalidatieteam, samengesteld rond de revalidant, bestaat uit een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een psycholoog, een conductieve pedagoog, een sociaal readaptatiewetenschapper (SRW), een conductieve pedagoog en een sociaal assistent, in samenwerking met verpleeg- en zorgkundigen en ondersteunende diensten. De leiding van het team is in handen van de revalidatiearts, de hoofdverpleegkundige en de hoofdtherapeut. Revalidatie gebeurt in nauwe samenwerking met de familie en omkadering van de revalidant. 

Gehospitaliseerde en ambulante werking

De kernvraag in de revalidatie is steeds "Hoe kan de revalidant met zijn mogelijkheden en beperkingen opnieuw zo actief mogelijk  participeren in de maatschappij?". Om die reden benaderen we de revalidant vanuit de concrete thuissituatie en sociale context, inclusief school en arbeidsreïntegratie. De revalidatie gebeurt in nauw overleg met de revalidant en familie waarbij concrete doelstellingen worden vooropgesteld. De inbreng van de revalidant en de feedback vanuit de thuisomgeving is hierin essentieel. De link met thuissituatie wordt gevormd door o.a. meeloopdagen, thuisobservaties, therapeutische weekends en eventueel een kortverblijf in ons therapeutisch appartement.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal biedt naast gehospitaliseerde revalidatie ook de mogelijkheid om revalidanten te behandelen op ambulante basis. 

Onze troeven

Wij voldoen aan alle aspecten van uw revalidatienood. Door de persoonlijke relatie met het revalidatieteam leert u stap voor stap uw leven weer in eigen handen nemen. Wij maken gebruik van de nieuwste technologieën zoals bv. voor ademhalingsondersteuning, robotica, ganglabo, enz.

Het revalidatieziekenhuis Inkendaal ligt in een unieke groene omgeving, in een oase van rust met tal van faciliteiten voor extra-murale revalidatieactiviteiten, zoals in het revalidatiepark, het zwembad en therapie met paarden.