U bevindt zich hier: Revalidatie aanbod  >  Therapeutisch aanbod

Therapeutisch aanbod

Kinesitherapie

Dit betekent letterlijk therapie van de beweging en/of therapie door beweging. Hier werken we o.m. aan pijnvrij bewegen, mobiliteit, lenigheid, kracht en evenwicht. Indien nodig wordt er ook gezorgd voor aangepaste hulpmiddelen. Zo willen we de mensen vooruit helpen opdat zij zo snel mogelijk de dagelijkse activiteiten kunnen (her)opnemen. Het is individuele therapie met onder meer mobilisaties, tonificaties, evenwichts- en proprioceptietraining, functionele gangreëducatie, conditionele training, hydrotherapie, enz.

Logopedie

Logopedie bestaat uit evalueren, diagnosticeren en behandelen van communicatieproblemen (stem, taal, spraak) en slikstoornissen. Ook speelt de educatie van de patiënt en zijn omgeving een belangrijke rol in het takenpakket van de logopedist. Kortom, het is een spraak- en taalvaardigheidstraining.

Psychologie

Een ziekte of een ongeval is een heel ingrijpend gebeuren in iemands leven. Dit vergt een hele aanpassing, een zoeken naar een nieuw evenwicht. Zowel als patiënt maar even goed als familie word je geconfronteerd met veranderingen. Deze veranderingen kunnen lichamelijk, cognitief en emotioneel zijn. Samen met de psycholoog worden de emotionele en cognitieve veranderingen in kaart gebracht, bespreekbaar gemaakt en wordt er gekeken naar de gevolgen van deze veranderingen en gezocht naar manieren om er mee om te gaan. Dit kan gebeuren door middel van gesprekken, cognitieve testing en familiegesprekken.

Conductieve pedagogie

De conductieve pedagogie is een unieke pedagogische benadering voor kinderen en volwassenen met motorische problemen ten gevolge van een centraal neurologisch letsel. Deze methode werd in Hongarije ontwikkeld door Dr. Andràs Petö.

De Conductieve Pedagogie is een groepstherapie waar er oefeningen gegeven worden in zit, lig en stand. De oefeningen worden gelinkt aan het dagdagelijks leven. Er zijn specifieke oefeningen voor bepaalde ziektebeelden (vb. Ziekte van Parkinson, cerebrale parese, ataxie en CVA). Het doel van de Conductieve Pedagogie is het vergroten van de lichaamscontrole en de lichaamscoördinatie. Daardoor krijgt de patiënt meer controle en zelfstandigheid in zijn dagelijks leven. Conductieve pedagogie verbetert het zelfvertrouwen, de motivatie en het welbevinden.

De conductor is een multidisciplinaire professional, die een aantal ons bekende beroepen combineert (logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en onderwijskundige kennis). Voor de patiënt betekent dat veel meer rust tijdens de training en dat vergroot zijn concentratie.

In plaats van individueel allerlei therapieën te ondergaan, leert men er actief in groep de problemen van het dagelijkse leven op te lossen. De patiënt leert om zich aan de omgeving aan te passen en niet omgekeerd. Het leren oplossen van problemen in het dagelijkse leven, stimuleert de zelfredzaamheid en draagt ook bij tot een hoger gevoel van eigenwaarde. Uiteraard is de mate waarin deze doelen gerealiseerd worden per patiënt verschillend en is de realisatie sterk afhankelijk van de aard en de ernst van de handicap. Feit blijft dat de intensieve stimulering aantoonbare positieve effecten heeft op de totale ontwikkeling.

Bij Conductieve Pedagogie wordt bij voorkeur in kleine groepjes gewerkt. Zo kunnen patiënten elkaar stimuleren en kunnen zij leren van anderen die dezelfde problemen als zijzelf moeten overwinnen.

Ergotherapie

Ergotherapie biedt de revalidant mogelijkheden een optimale wijze van uitvoeren van dagelijkse activiteiten te bereiken in de eigen omgeving, waarbij het concrete, voor
de revalidant betekenisvolle handelen op de gebieden zelfredzaamheid, school, arbeid (productiviteit) en vrije tijd onderwerp is van therapie.

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor de revalidant belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om opstaan of aankleden, maar ook om huishoudelijk  werk, school of hobby’s.