Revalidatietraject Niet-aangeboren hersenletsels

Doelgroep

Schade aan de hersenen door een bloeding, een infarct, een ongeluk of tumor kan op verschillende vlakken een weerslag hebben. De hersenen zijn immers verantwoordelijk voor de sturing van ons lichaam. Door een NAH zien we veranderingen in lichamelijk, zintuiglijk, cognitief en emotioneel functioneren. Een hersenletsel heeft bij een kind mogelijks een weerslag op de verdere ontwikkeling.

Visie van het revalidatietraject

Omwille van de neuroplasticiteit van het brein kan door middel van revalidatie het functioneren? verbeteren en kan de verdere psychomotore ontwikkeling worden bevorderd.

De revalidatie moet multidisciplinair gebeuren. We streven naar een recuperatie van de motoriek en leveren werk op het gebied van denkprocessen (opvolgen en bevorderen van verwerven en recupereren van schoolse vaardigheden) en leeftijdsadequaat gedrag, aangezien die vaak ook gestoord zijn. Ook hiervoor is revalidatie noodzakelijk, met ondersteunende hulpmiddelen indien nodig.

Bijzondere opnamecriteria en inclusie

meer info volgt

 

Praktische informatie en contactpersoon

Verantwoordelijke artsen:
Dr. E. Van Rossem
Dr. K. Pelc

Dienst 500 (hospitalisatie):

Hoofdverpleegkundige:
Elke De Boeck

Hoofdtherapeut:
Alix Teirlinck

 

Partiële daghospitalisatie (PDH):

Hoofdverpleegkundige:
Els Vekeman

Hoofdtherapeut:
Sigrid De Wolf

Coördinator CP-Referentiecentrum:
Jacqueline De Vuyst
T: 02 531 53 16
E: coördinatieCP@inkendaal.be

Algemeen telefoonnummer Revalidatieziekenhuis Inkendaal: 02 531 51 11

Onthaalbrochure partiële daghospitalisatie (PDH)

Bekijk hier de onthaalbrochure van de partiële daghospitalisatie (PDH).

Brochure Kinderrevalidatie - ambulant en conventies

Bekijk hier de brochure over de ambulante kinderrevalidatie en conventies in Inkendaal.