Resocialisatie Niet-Aangeboren Hersenaandoening (NAH) (7.71)

Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft een revalidatieovereenkomst met het RIZIV voor een intensief resocialisatieprogramma, residentieel of ambulant. Personen die hiervoor in aanmerking komen, hebben een recent niet-aangeboren hersenletsel.  Dit kan het gevolg zijn van hersenbloeding, hersentrauma, zuurstoftekort, infectie of na een neurochirurgische ingreep. De personen zijn georiënteerd in tijd en ruimte en vertonen een combinatie van verschillende functiestoornissen:

  • cognitieve functiestoornissen
  • gedragsstoornissen
  • motorische stoornissen
  • communicatie stoornissen
  • zintuiglijke stoornissen
  • slikstoornissen
  • sfincter- en seksuele stoornissen

Samen met het revalidatieteam streeft de persoon naar een verbetering van de functionele toestand en naar een verhoging van de zelfredzaamheid en het psychologische welbevinden. Het uiteindelijke doel van de revalidatie is het bereiken van een maximale, sociale en zo mogelijk professionele re-integratie. De duur van het volledige revalidatie programma bedraagt maximaal 24 maanden.