Hippotherapie

Binnen revalidatieziekenhuis Inkendaal wordt er geopteerd voor de term EAT in plaats van Hippotherapie. Hippotherapie is wellicht meer bekend bij het grote publiek maar EAT omschrijft beter de werking binnen het revalidatieziekenhuis. EAT staat voor  Equine Assisted Therapy. Dit is een ruimere benaming  van deze aanvullende therapievorm waar - met behulp van het paard en zijn omgeving - kinderen en volwassen met uiteenlopende problematieken benaderd wordt.

Wij kiezen bewust voor deze term omdat wij deze therapievorm in het revalidatieziekenhuis Inkendaal multidisciplinair willen invullen. We trachten het paard als cotherapeut in te zetten, als motivator te gebruiken, om zo een waaier aan doelstellingen op  motorisch, psychomotorisch, cognitief en sociaal-emotioneel vlak  te kunnen vooropstellen en trachten te verwezenlijken.

We hebben reeds meer dan 20 jaar ervaring en werken sinds 2006 met twee paarden en 1 pony (Haflinger Ayla, paard Vigo en pony Cupido) in eigendom van het revalidatieziekenhuis Inkendaal. Haflinger Ayla geniet ondertussen van een welverdiend pensioen en is in 2018 vervangen door Jade, een nieuw therapiepaard dat we door middel van sponsoring konden aanschaffen.

Onze therapiepaarden worden verzorgd in paardenpension Alvaro, op wandelafstand van Inkendaal. Op deze locatie, waar een binnenpiste en een buitenpiste aanwezig is, heeft revalidatieziekenhuis Inkendaal geïnvesteerd in de nodige infrastructuur om zowel kinderen, adolescenten als volwassenen  door middel van een opstapplatform en een tilsysteem op de rug van het paard te kunnen transfereren.  Er werd tevens  een grote spiegel opgehangen wat de mogelijkheid geeft om visuele feedback te geven aan de revalidanten gezeten op het paard in solozit of duozit (bij dit laatste zit een therapeut achter de revalidant op het paard om de nodige ondersteuning te geven).

Tijdens therapie op de rug van het paard volgt de revalidant de stapbewegingen van het paard.  Er is een constante wisselwerking tussen paard en revalidant. Een voortdurende actie – reactie wordt van de revalidant verwacht,  deze therapie wordt door de revalidanten zelf als een zeer intense therapievorm omschreven.

Paarden zijn gevoelige dieren en ze reageren altijd onbevooroordeeld, ze weerspiegelen emoties van de mens .  Ze beschikken over een speciaal en uitgebreid bewegingsaanbod. Werken met een paard stimuleert al onze zintuigen. Gezeten op het stappende paard ervaart de revalidant bewegingen in het bekken die overeenkomen met het stappatroon van de mens maar zonder gewicht op en invloed van de onderste ledematen.  Het gedragen worden, leidt tot lichamelijke en geestelijke stimulans.

Algemeen kaderen we de EAT binnen een holistische visie waarbij de revalidant wordt beschouwd als één geheel, in relatie met zichzelf en de omgeving. De revalidant treedt buiten de beschermde ziekenhuisomgeving en ervaart nieuwe prikkels.

EAT is een therapievorm die veel structuur biedt.  Paarden zijn gewoontedieren en hebben zelf structuur nodig; ze houden van voorspelbaarheid. Belangrijk om op te merken is dat EAT steeds een aanvullende of complementaire therapievorm is, naast de andere bestaande therapieën zoals kine, ergo, logo, psychotherapie, enz.

Het al dan niet inschakelen van  EAT als complementaire therapievorm binnen het individueel revalidatieprogramma van de revalidant wordt in het multidisciplinair team besproken en de eindbeslissing wordt genomen door de verantwoordelijke arts.