U bevindt zich hier: Revalidatie aanbod  >  VAPH  >  Multidisciplinair team VAPH

Multidisciplinair team

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is erkend als Multi-Disciplinair Team (MDT) door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Mensen die jonger zijn dan 65 jaar en een ernstige, langdurige beperking hebben, kunnen bij ons MDT terecht voor het opmaken van een aanvraag.

Wij begeleiden hen bij de aanvraag voor:

  • Hulpmiddelen
  • Aanpassingen aan de woning/auto
  • Huurhulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen, vb. ALS. Het betreft hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening aangeboden in een huursysteem in plaats van een aankoopsysteem.
  • Aanvraag Persoonsvolgend Budget (PVB):  Hiermee kan zorg en ondersteuning ingekocht worden binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders (voorzieningen).

Mensen die een beroep op ons MDT team kunnen doen zijn:

  • Patiënten die opgenomen zijn in Revalidatieziekenhuis Inkendaal
  • Patiënten die ambulante revalidatie volgen in Revalidatieziekenhuis Inkendaal
  • Patiënten die verbonden zijn aan een conventie binnen Revalidatieziekenhuis Inkendaal
  • Externe cliënten
  • Voor minderjarigen dient een aanvraag gericht te worden aan de Intersectorale Toegangspoort. Ook hiervoor is ons MDT erkend via de Integrale Jeugdhulp. Voor kinderen die opgevolgd worden binnen Inkendaal maken wij het A-document op teneinde de juiste hulpverlening te bekomen.
Samenstelling

Ons team bestaat uit gespecialiseerde artsen, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers die samenwerken bij het opmaken van een multidisciplinair verslag.

Werking

Als MDT staan we u bij wanneer er een dossier wordt opgestart. We schrijven de nodige verslagen, motiveren de aanvraag en volgen het dossier op. De ergotherapeuten geven informatie over de mogelijke hulpmiddelen, aanpassingen en zorgen voor de vereiste adviesrapporten. Zij komen aan huis om het juiste advies te geven. Indien gewenst, kunnen zij bemiddelen bij de aankoop van het noodzakelijke materiaal en de opvolging van uw dossier. De hulpverlening is gratis.

Contacteer het MDT team

Stuur een e-mail naar MDT-VAPH@inkendaal.be.
Voor nieuwe aanmeldingen neemt u contact op met Veerle De Smet op T 02 531 53 20.

Download de brochure: Multidisciplinair team VAPH
Bezoek de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Het VAPH erkent en subsidieert ook organisaties om ondersteuning te bieden zoals multifunctionele centra, diensten ondersteuningsplan en bijstandsorganisaties. Lees er meer over.