Therapeutisch appartement

Inkendaal beschikt over een aangepast therapeutisch appartement dat de mogelijkheid biedt aan volwassen revalidanten  en kinderen met ouders om een vlotte overgang naar de thuissituatie te bewerkstelligen, doch nog steeds in de nabijheid van vertrouwd personeel. Als een revalidant (al dan niet met partner of ouders) zijn verblijf  in het therapeutisch appartement als een succes ervaart,  zal  de stap naar re-integratie thuis vlotter verlopen.

Ouders waarvan hun kind in ons revalidatieziekenhuis verblijft, worden geholpen en gestimuleerd om bij het kind te blijven en deel te nemen aan de zorg voor het kind. Net zoals de continue aanwezigheid van de ouder speelt de ouderparticipatie ook een belangrijke rol bij het herstel van het kind. Dit wordt bevorderd door verblijf in het therapeutisch appartement waarbij de zorg volledig aan de ouders wordt overgelaten doch nog steeds in de nabijheid van  verplegend en therapeutisch personeel.