U bevindt zich hier: Patient  >  Uw patiëntendossier

Uw patiëntendossier

Nieuwsbericht:  Revalidatieziekenhuis Inkendaal is momenteel bezig met de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier, namelijk het dossier van Nexuzhealth. Dit traject zal vanaf november 2022 volledig geïmplementeerd zijn. 

Als patiënt zal u in de nabije toekomst ook toegang kunnen krijgen tot uw dossier via www.mynexuzhealth.be of de mynexuzhealth-app. Van zodra dit van toepassing is, zal dit gecommuniceerd worden. 

Wie gebruikt uw dossier?

Medewerkers van Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Medewerkers van Inkendaal kunnen uw dossier raadplegen, zolang ze direct bij uw behandeling betrokken zijn (therapeutische relatie).

Inkendaal koos voor het beheer van uw gedeeld dossier voor Nexuzhealth, zoals ook andere ziekenhuizen voor hetzelfde pakket kunnen kiezen. Als u behandeld wordt in een Nexuzhealth-ziekenhuis, wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in dat ziekenhuis. U kan de actuele lijst van de aangesloten ziekenhuizen terugvinden op de website van Nexuzhealth.

De nieuwe kwaliteitswet voorziet o.a. de mogelijkheid dat patiënten zorgverleners uitsluiten voor toegang tot hun patiëntendossier. Een patiënt kan er dus voor kiezen om specifieke zorgverleners de toegang tot zijn/haar dossier te ontzeggen (de zogenaamde ‘uitsluiting’ van een zorgverlener). Hierdoor mag een zorgverlener in principe op geen enkele wijze nog toegang krijgen tot het patiëntendossier. De patiënt mag een uitsluiting aanvragen, ongeacht of er een therapeutische relatie al dan niet bestaat of bestaan heeft. Zo kan een patiënt preventief een uitsluiting aanvragen (bijvoorbeeld wanneer een ex-partner een zorgverlener is).

Als patiënt kan u schriftelijk een uitsluiting aanvragen via het aanvraagformulier uitsluitingen, dat u lager op deze pagina vindt. U maakt dit formulier over aan onze privacycoach, die de uitsluiting zal registreren en activeren.
 

Behandelende zorgverleners in Nexuzhealth-ziekenhuizen

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen. Zorgverleners in Nexuzhealth-ziekenhuizen delen het medisch dossier van patiënten elektronisch. Dat zorgt voor een betere zorgcontinuïteit: patiënten hoeven niet telkens hun verhaal opnieuw te doen en het vermijdt dubbele onderzoeken of fouten die kunnen ontstaan door ontbrekende informatie. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om een zo volledig mogelijk dossier van hun patiënten bij te houden, in het belang van de patiënt.

De Nexuzhealth-ziekenhuizen, waaronder Inkendaal, hanteren daarbij een heel strenge toegangscontrole. Enkel zorgverleners die direct bij de zorg betrokken zijn, hebben toegang tot het medisch dossier. Daarbij speelt de functie van de zorgverlener een belangrijke rol, bijvoorbeeld of het om een arts, verpleegkundige of apotheker gaat, maar ook andere elementen bepalen minutieus wie wel of niet betrokken is bij de zorg en daarom op dat moment toegang nodig heeft tot bepaalde delen van het dossier.

Elke persoon die in het dossier kijkt, is zoals iedere ziekenhuismedewerker gebonden aan het beroepsgeheim. Elke inzage of wijziging in het dossier wordt geregistreerd. Dat levert soms een grote hoeveelheid aan registraties op, maar soms gaat het ook om personen die maar heel kort betrokken waren bij een behandeling, bijvoorbeeld de persoon die de revalidant ziet voor het nemen van een RX in de polikliniek. Ook zij staan geregistreerd, maar hebben slechts toegang tot een bepaald deel van het dossier die nodig is voor hun taak. Gegevens kunnen dus enkel worden uitgewisseld als er een zorgrelatie bestaat of, in uitzonderlijke gevallen, als het om een levensreddende situatie gaat.

Download hier het aanvraagformulier uitsluiting zorgverlener
Download hier de informatie voor patiënten over uitsluiting uit patiëntendossier
Wat met mijn privacy?

Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben rechtmatig toegang tot uw dossier.

Uw patiëntendossier bij andere Belgische zorgverleners - het eHealth-platform

De Belgische overheid biedt veilige communicatiekanalen aan waarmee alle zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens consulteren.  Dit is een digitaal platform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen. Dit gebeurt via externe verwerkers die de gegevensdeling verzorgen. 

“BETERE ZORG DOOR UITWISSELING VAN UW MEDISCHE GEGEVENS!”

Dit verbetert het zorgproces en gebeurt te allen tijde met respect voor de rechten van de patiënt. Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens gebeurt enkel wanneer u hier eenmalig toestemming voor geeft.

Dit kan via:

  • online op www.mijngezondheid.belgie.be
  • de opnamedienst van Revalidatieziekenhuis Inkendaal. Bij opname ontvangt u een toestemmingsformulier met aanvullende informatie over deze gegevensdeling.

Door uw toestemming krijgt uw behandelend arts in Inkendaal via een beveiligde internetverbinding toegang tot uw medische gegevens. Ook uw huisarts en andere behandelend artsen krijgen inzage in uw medisch dossier. 

Wie van Inkendaal heeft hier toegang toe?

Het plaatsen en raadplegen van documenten op CoZo kan binnen Revalidatieziekenhuis Inkendaal enkel door onze artsen.

Meer informatie over deze gegevensdeling - eHealth?

Meer info vindt u op

E-health partner - CoZo

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is aangesloten bij CoZo (het Collaboratief Zorgplatform). Dit is een digitaal platform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen. Dit verbetert het zorgproces en gebeurt te allen tijde met respect voor de rechten van de patiënt.

Het CoZo-project maakt deel uit van het nationale eHealthproject (online gegevensdeling). Dit project heeft tot doel om op een efficiënte wijze een snelle en veilige elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk te maken tussen alle zorgverleners die u behandelen in België.

www.cozo.be
Hier kan u zich ook inloggen met uw elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer.
 

Download de brochure van COZO

U kan aan de opnamedienst of onthaal vragen naar een folder rond 'CoZo en privacy'. 

Meer informatie?

U kan steeds contact opnemen met onze privacycoach voor vragen over het delen van uw gegevens in het patiëntendossier.