U bevindt zich hier: Patient  >  Hospitalisatie  >  Praktische informatie

Praktische informatie

Aanmelding bij opname

Op de dag van opname meldt u zich in de voormiddag aan bij het onthaal en wordt u daar verwezen naar onze opnamedienst. Indien u dit niet zelf kan, volstaat het dat een familielid/ vertrouwenspersoon zich zo snel mogelijk aanbiedt bij de opnamedienst.

U wordt daarna verwezen naar uw verpleegeenheid waar een gemotiveerd team klaar staat voor u om de werking toe te lichten en alle praktische vragen op te lossen of samen te bespreken.

Wat meebrengen?

Een opname in een revalidatieziekenhuis is geen alledaagse gebeurtenis en roept vast heel wat vragen op.  Onze opnamedienst staat ter beschikking voor jullie.

Voor uw inschrijving

 • Identiteitskaart (eID – Elektronische Identiteitskaart) 
 • Voor kinderen: Kids ID, of, indien u nog geen Kids ID heeft, de eID van de titularis of een vignet van de mutualiteit
 • Telefoonnummer van familie of een contactpersoon 
 • Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van uw huisarts en van eventueel reeds ingeschakelde thuiszorgdiensten 
 • Heeft u een hospitalisatieverzekering: breng de documenten mee (bevestigingsbrief, verzekeringskaartje …) 
 • Bent u aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij waarmee het revalidatieziekenhuis een overeenkomst heeft (DKV, Van Breda en AXA/ AG) dan kunnen wij de hospitalisatiefactuur rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij versturen mits voorafgaandelijk akkoord van de maatschappij

Voor uw medisch dossier en behandeling 

 • Een brief/ verslag van de verwijzend geneesheer of huisarts (mogelijks zijn die door het verwijzend ziekenhuis verzameld en reeds doorgestuurd)
 • Resultaten van onderzoeken  en radiografieën
 • Lijst van medicatie die u gebruikt

Voor uw verblijf

 • Nachtkledij en kledij voor overdag: graag loszittende kledij waarin u zich comfortabel in voelt en die gemakkelijk zijn voor behandelingen. vb jogging. Wij vragen dat familie of kennissen tweemaal per week het vuile linnen en kledij ophaalt. Mocht dit een probleem zijn, gelieve contact op te nemen met de sociale dienst.
 • Toiletgerief
 • Eventuele persoonlijke hulpmiddelen (vb elektronische rolstoel, ademhalingsapparatuur, ed.)
 • Zie ook checklist
Download checklist benodigdheden voor uw verblijf in Inkendaal

Deze checklist biedt een overzicht van de verschillende benodigdheden die u kan voorzien in functie van uw opname

Voorzieningen Inkendaal
Telefoon

Alle kamers zijn uitgerust met telefoon. Bij het onthaal kan u een telefooncode aanvragen. De kosten voor uitgaande gesprekken worden geregistreerd en aangerekend via de patiëntenfactuur onder de rubriek diverse kosten. Het gebruik van gsm toestellen binnen het ziekenhuis is toegelaten.

Televisie

Elke patiënt heeft de keuze om een tv-toestel te gebruiken (op D500 is er voor kinderen eventueel een DVD-speler mogelijk). U kan aan het onthaal een afstandsbediening en eventueel koptelefoon verkrijgen.

Voor de afstandsbediening wordt een waarborg aangerekend op de eerstvolgende hospitalisatie factuur. De teruggave van de waarborg gebeurt via de laatste factuur. Indien u een koptelefoon wenst (uitgezonderd één persoonskamer), dient deze te worden aangekocht bij het onthaal.

Draadloos internet

Op de verpleegafdelingen, in de patio en de cafetaria kan u met uw eigen pc gebruik maken van het draadloos netwerk ‘Inkendaal’, mits aanvraag bij het onthaal van een gratis code.

Nachttafel met koelkast en kluis

Op alle kamers is de nachttafel standaard uitgerust met kluis en ingebouwde koelkast. De patiënt en zijn familie zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud, bewaringsvereisten/vervaldatum voor de gestockeerde voeding en drank.

Bancontact

Aan het onthaal kan u via Bancontact geld afhalen. Wij willen er op wijzen dat het niet raadzaam is een grote som geld op zak te hebben in het ziekenhuis.

Cafetaria

De cafetaria is dagelijks open van 12u00 tot 19u00 (zelfbediening). Buiten deze uren is koffie, frisdrank en snoep verkrijgbaar aan de automaten in de cafetaria. De cafetaria is geen publieke drankgelegenheid, maar maakt deel uit van de ziekenhuisdiensten. Mogen wij aan familie en bezoekers vragen overmatig alcoholgebruik te vermijden.

Diensten Inkendaal
Badlinnen

Inkendaal voorziet zelf, omwille van hygiënische redenen, het nodige badlinnen. Hiervoor wordt een forfaitaire vergoeding in rekening gebracht.

Voetverzorging - pedicure

Voor voetverzorging kan u via de verpleging een afspraak bij de pedicure plannen. De kosten worden rechtstreeks verrekend via de patiëntenfactuur onder de rubriek diverse kosten.

Bibliotheek

Vrijwilligers van het Rode Kruis komen wekelijks langs voor het gratis ontlenen van boeken.  Gesproken boeken kan u gratis aanvragen via de therapeuten.

Hulpmiddelen

Gedurende uw hospitalisatie kan u hulpmiddelen huren voor de thuissituatie (therapeutisch weekend, proefweek). De ergotherapeut kan u hierover meer informatie verstrekken. Het huurgeld wordt verrekend via de patiëntenfactuur onder de rubriek van de diverse kosten, huurgeld hulpmiddelen.

Externe wasserij

Indien er onvoldoende propere kledij voor handen is en er geen gevolg wordt gegeven aan mondelinge en/of schriftelijke vragen hieromtrent, zal een externe wasserij ingeschakeld worden. De kosten worden rechtstreeks verrekend via de patiënten factuur onder de rubriek diverse kosten.

Dagbladen en tijdschriften

U kan uw persoonlijk abonnement op uw favoriete krant/tijdschrift laten afleveren in Inkendaal, dan hoeft u niets te missen. De post wordt dagelijks op uw verpleegafdeling bezorgd. Op uw afdeling is ook steeds een inkijkexemplaar van een krant/tijdschriften beschikbaar, u kan hiernaar vragen aan uw verpleegpost.

Post

U kunt post laten toesturen op volgend adres:

Uw naam
Kamernummer
Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek (St.-Pieters-Leeuw)

De inkomende post wordt elke werkdag verdeeld op de verpleegeenheden. Aangetekende zendingen of postwissels worden rechtstreeks bezorgd aan uzelf of aan een door u gevolmachtigd persoon.

Wenst u post te versturen, dan kan u deze afgeven aan het onthaal en mits contante betaling laten frankeren. U kunt uw uitgaande post (voldoende gefrankeerd) ook afgeven aan de verpleegkundige van uw afdeling.

Verloren voorwerpen of diefstal

Bent u iets waardevols kwijt bent en u vermoedt dat een medewerker van het ziekenhuis verantwoordelijk is of zou kunnen zijn, spreek hier dan zeker iemand van het zorgteam van uw afdeling over aan. Er wordt dan een intern meldingsformulier burgerlijke aansprakelijkheid ingevuld. Elke melding wordt afzonderlijk juridisch bekeken.