U bevindt zich hier: Patient  >  Financiële informatie  >  Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

U krijgt maandelijks een factuur toegestuurd.  Onze factuur dient binnen de 15 dagen na verzenddatum voldaan te zijn met vermelding van de gestructureerde mededeling. Ingeval van wanbetaling wordt, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom van de factuur verrekend met een minimum van 25 euro. Als na aanmaning de factuur niet betaald wordt kan het dossier overgemaakt worden aan een gespecialiseerde derde, die zal instaan voor de verdere inning van het openstaande saldo.

Merk op: Vergeet niet voor uw opname bij uw ziekenfonds en/of zorgkas na te gaan of uw verzekeringstoestand volledig in orde is. Is dat niet het geval, dan moet u zelf instaan voor de totale kosten van uw verblijf.

Heeft u vragen over uw factuur?
Contacteer de dienst facturatie.