U bevindt zich hier: Patient  >  Financiële informatie  >  Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling uiterlijk 15 dagen na verzenddatum van de verpleegnota. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn wordt, na een eerste aanmaning, vanaf de 2de herinneringsbrief  een forfaitaire vergoeding in rekening gebracht volgens de wettelijke bepalingen (Belgisch staatsblad 23/05/2023) zijnde:

  • 20 euro als het verschuldigd saldo kleiner is dan of gelijk is aan 150 euro
  • 30 euro + 10% op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro
  • 65 euro + 5% op de schijf boven 500 euro (met een maximum van 2000 euro)

Vervolgens zal bij niet-betaling het dossier worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder voor verdere invordering. Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Heeft u vragen over uw factuur?
Contacteer onze dienst facturatie