U bevindt zich hier: Patient  >  Patiëntgerichte aanpak  >  Patiëntenvoorlichting

Patiëntenvoorlichting

Het Vlaamse Patiëntenplatform definieert patiëntenvoorlichting als volgt:

"een proces van communicatie met, voor en over patiënten dat op een planmatige manier integraal deel uitmaakt van het zorgtraject en gericht is op kennisvermeerdering, attitude- en gedragsverandering van de patiënt ten aanzien van zijn gezondheidssituatie om in overleg met de zorgverlener te komen tot een doordachte keuze."

Interne infosessies en activiteiten

In revalidatieziekenhuis Inkendaal staan onze patiënten steeds centraal. Daarom werken wij heel het jaar mee aan initiatieven zoals de week van de valpreventie, de campagne handhygiëne, de week van de patiëntveiligheid, enz. en organiseren wij tal van activiteiten voor onze medewerkers en ook voor onze patiënten.

Patiënten
 • Week van de valpreventie waarbij verschillende activiteiten worden aangeboden aan diverse doelgroepen.
 • Valparcours voor de patiënten die doorheen de revalidatie aangeboden worden met aandacht voor het leren vallen en terug rechtstaan. 
 • Infosessies handhygiëne voor de patiënten: op bepaalde afdelingen worden er informatiesessies georganiseerd met betrekking tot handhygiëne. Verder wordt er heel wat voorlichtingsmateriaal voorzien in het ziekenhuis (posters, informatieborden, alcoholgel voor patiënten en bezoekers, enz.)
 • Er kunnen specifieke infossessies georganiseerd worden voor een specifieke patiëntenpopulatie en familie.
 • De internationale What matters to you dag. Bekijk de website op www.whatmatterstoyou.be
 • Tijdens de Week van de patiëntveiligheid organiseert revalidatieziekenhuis Inkendaal een aantal activiteiten rond veiligheidstopics.
Familie
Hospitalisatie
 • Meeloopdagen: de familie kan gevraagd worden om de therapie van de patiënt mee te volgen. Dit houdt in dat de familieleden het zorgproces van de patiënt beter in de praktijk leren kennen. Het heeft als doel de familie de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt te tonen. Tot slot kan de familie zorgtaken en diverse therapeutische handelingen aanleren.
 • Familiegesprekken: op bepaalde tijdstippen in het revalidatietraject wordt overleg met de familie gepland om de evolutie en toekomstperspectieven van de patiënt te bespreken.
Partiële daghospitalisatie
 • Ouder-kindgroepen: Ouders worden uitgenodigd om bepaalde therapieën bij te wonen. Hierbij beogen we een wederzijdse uitwisseling van ervaringen naar revalidatie toe.
 • Meeloopdagen:  Ouders krijgen individueel de gelegenheid om gedurende meerdere dagen het dagprogramma van hun kind mee te volgen. Naast het meevolgen van groeps- en individuele therapieën, kunnen ook de verschillende teamleden gesproken worden.
 • Brussendagen: op deze dagen kunnen de broers en zussen van de patiënt kennis maken met de werking (georganiseerd door de psychologen).
 • Grootouderdagen: op deze dagen kunnen de grootouders van de patiënt kennis maken met de werking.
Externe sessies en vormingen
 • Het Vlaams Patiëntenplatform biedt infomomenten, studiedagen, studiegroepen, klankbordgroepen en denkdagen aan voor patiënten. Bekijk de website van Vlaams Patiëntenplatform.
 • NAH-Liga vzw gaat aan de slag rond thema’s zoals lotgenotencontact, vorming en opleiding, sensibilisatie, gebruikerswerking, brede zorg, innovatie en onderzoek. Bekijk de website van de NAH-Liga vzw.
 • Bepaalde verenigingen kunnen tijdens uw revalidatie misschien wel een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose. Meer informatie over deze diagnose en een mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten, kan via de website van Trefpunt Zelfhulp vzw. Deze website biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Voor mensen met spierziekten:

 • Nema vzw, de Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen is een patiëntenvereniging/zelfhulpgroep die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA). Bekijk de website van Nema vzw.
 • l’Association Belge contre les Maladies neuro-Musculaires ASBL – ABMM. Bekijk de website van ABMM asbl.
 • Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Bekijk de website van de ALS liga.
Bekijk onze onthaalbrochures, medische brochures en andere brochures

Inkendaal ijvert naar een goede patiëntenvoorlichting voor de patiënten en de zorgverleners. Inkendaal informeert u graag.