U bevindt zich hier: Patient  >  Privacy  >  Foto's, film en geluid

Foto's, film en geluid

Inkendaal is sterk bekommerd om de privacy van iedereen. Daarom werden een aantal richtlijnen opgesteld voor patiënten en bezoekers rond hoe er moet omgegaan worden met beeldmateriaal:

  • Als een patiënt of bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker die in beeld komt. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel gegeven voor privégebruik van de beelden en exclusief sociale media.
  • Foto’s en video’s van artsen of medewerkers: als men een medewerker wil fotograferen, moet de patiënt of de bezoeker altijd toestemming vragen aan de betrokken persoon.
  • Foto’s en video’s van zichzelf: patiënten mogen foto’s van zichzelf of selfies nemen. Hierbij moeten ze erover waken dat er geen andere personen (bv. patiënten, bezoekers) mee opstaan, tenzij ze hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.
  • Gesprekken: wanneer u als patiënt een gesprek wil opnemen, vragen wij u om dit vooraf met de arts te bespreken. Indien u zelf niet deelneemt aan het gesprek, is opname niet toegelaten.

In het algemeen is toestemming altijd vereist. U kan nooit opnames maken van patiënten, bezoekers, artsen of ziekenhuismedewerkers zonder expliciete toestemming.

Indien we merken dat bovenstaande afspraken niet gerespecteerd worden, zullen wij u hierover aanspreken en kunnen bepaalde maatregelen worden opgelegd (bv. geen bezoek in de kamer tijdens verzorging, aangepaste bezoekregeling).