U bevindt zich hier: Patient  >  Hospitalisatie  >  Uw ontslag

Uw ontslag

Nadat in samenspraak met de arts en het multidisciplinair team beslist is dat u ontslagklaar bent, verneemt u deze beslissing van de arts tijdens een familiegesprek. De maatschappelijk werker bekijkt samen met u welke stappen mogelijks ondernomen moeten worden, rekening houdend met uw mogelijkheden en (eventuele) beperkingen (terugkeer naar huis mét of zonder thuiszorg, naar een woonzorgcentrum, naar een VAPH-voorziening …).

Vanzelfsprekend gebeurt elke stap in overleg met u en uw omgeving. Wij gaan samen met u en uw familie op zoek naar mogelijke oplossingen voor de toekomst.

Voor meerderjarige gehospitaliseerde revalidanten

Gaat u naar huis, dan wordt de organisatie van thuishulp, eventuele hulpmiddelen of aanpassingen thuis multidisciplinair besproken en met de bevoegde diensten (o.a. mutualiteit, thuiszorgwinkels …) uitgewerkt. Dit wordt begeleid door de maatschappelijk werker.

Er wordt aandacht besteed aan uw sociale reïntegratie bijvoorbeeld via een thuisobservatie, straatoefeningen en therapeutische weekends thuis.

Een proefontslag is eveneens een mogelijkheid, waarbij we nagaan of een terugkeer naar huis realistisch is.

Indien nodig, kunnen we mee zoeken naar een dag(verzorgings)centrum, waar u één of meerdere dagen per week kunt deelnemen aan aangepaste activiteiten. 

Indien een terugkeer naar huis niet haalbaar is, kan de maatschappelijk werker met u naar een residentiële woonvorm zoeken, zoals een woonzorgcentrum of een voorziening van het VAPH.

Voor minderjarige gehospitaliseerde revalidanten

Gaat uw kind naar huis, dan wordt de organisatie van thuishulp, eventuele hulpmiddelen of aanpassingen thuis multidisciplinair besproken en met de bevoegde diensten (o.a. mutualiteit, thuiszorgwinkels …) uitgewerkt. Dit wordt begeleid door de maatschappelijk werker.

Het ontslag van uw kind kan voorbereid worden door dit geleidelijk aan op te bouwen, bijvoorbeeld door uw kind bij de start één dag mee naar huis te nemen en dit op te bouwen tot meerdere dagen. Een verblijf in het therapeutisch appartement kan ook deel uitmaken van de ontslagvoorbereiding. Doel van dit alles is te evalueren of een terugkeer naar huis realiseerbaar is.

Indien wenselijk, kunnen we mee zoeken naar een aangepast kinderdagverblijf, een aangepaste school of dagcentrum, waar uw kind kan deelnemen aan aangepaste (schoolse) activiteiten.

Indien een terugkeer naar huis onmogelijk is, kan de maatschappelijk werker u eventueel doorverwijzen naar een residentiële woonvorm, zoals een voorziening van het VAPH .

Goed om te weten
  • Revalidatieziekenhuis Inkendaal zorgt bij elke patiënt voor een multidisciplinaire follow-up en de nodige begeleiding. In het kader van nazorg kan de maatschappelijk werker u in contact brengen met o.a. thuisbegeleidingsdiensten, de sociale dienst van uw mutualiteit, OCMW …
  • Na ontslag is poliklinische nazorg mogelijk indien dit door de arts en het multidisciplinaire team nodig wordt geacht.
  • Indien u aangepast vervoer nodig hebt bij uw ontslag uit het ziekenhuis, dan wordt dit geregeld door de maatschappelijk werker.
  • Tijdens de voorbereiding van uw ontslag zal de maatschappelijk werker met u bekijken of het opportuun is een aanvraag in te dienen bij het VAPH/Phare/AVIQ (afhankelijk van de regio waar u woont) bijvoorbeeld voor een tussenkomst in hulpmiddelen / woningaanpassing / Persoonsvolgend Budget. Dit kan enkel voor personen jonger dan 65 jaar. Voor minderjarigen kan een aanvraag ingediend worden bij Integrale Jeugdzorg (of bij Phare/AVIQ).
  • Indien nodig, geeft het team advies over eventuele woningaanpassingen die uw integratie kunnen verbeteren.
  • Indien een hospitalisatie niet meer is aangewezen, maar u nog nood heeft aan multidisciplinaire revalidatie, dan kan uw behandelend arts de optie van revalidatie in ambulante vorm bekijken.
  • We kunnen in Inkendaal een rijgeschiktheidsonderzoek organiseren in samenwerking met een rij-instructeur van CARA. De afspraak daarvoor wordt gemaakt in overleg met de arts, het multidisciplinair team en de maatschappelijk werker. In bepaalde omstandigheden wordt u voor een rijgeschiktheidsonderzoek doorverwezen naar CARA Brussel.
  • Op de dag van het ontslag mag u vanaf 14 uur het ziekenhuis verlaten, tenzij er voor u nog afspraken op het uurrooster staan. U meldt zich aan de verpleegdesk waar de medische en paramedische documenten voor u klaar liggen.
  • Uw laatste factuur volgt standaard op het einde van de volgende maand. 
Contacteer de dienst maatschappelijk werk voor alle vragen over uw ontslag
Contacteer onze facturatiedienst voor alle vragen over uw factuur