U bevindt zich hier: Patient  >  Hospitalisatie  >  Uw ontslag

Uw ontslag en nazorg

Na een - vaak - lange hospitalisatieperiode, is het ontslagmoment een zeer belangrijke fase in herstel en reïntegratie. Het wordt dan ook in nauw overleg met de revalidant en de naasten voorbereid.

Nadat in samenspraak met de arts en het multidisciplinair team beslist is dat u ontslagklaar bent, verneemt u deze beslissing van de arts tijdens een familiegesprek.

De maatschappelijk werker bekijkt samen met u welke stappen mogelijk ondernomen moeten worden, rekening houdend met uw mogelijkheden en (eventuele) beperkingen (terugkeer naar huis mét of zonder thuiszorg, naar een woonzorgcentrum, naar een VAPH-voorziening …).

Vanzelfsprekend gebeurt elke stap in overleg met u en uw omgeving. Wij gaan samen met u en uw familie op zoek naar mogelijke oplossingen voor de toekomst.

Ontslagvoorbereiding - meerderjarige gehospitaliseerde revalidanten

Gaat u naar huis, dan wordt de organisatie van thuishulp, eventuele hulpmiddelen of aanpassingen thuis multidisciplinair besproken en met de bevoegde diensten (o.a. mutualiteit, thuiszorgwinkels…) uitgewerkt. Dit wordt begeleid door de maatschappelijk werker.

Er wordt aandacht besteed aan uw sociale reïntegratie, bv. via een thuisobservatie, straatoefeningen en therapeutische weekends thuis.

Indien nodig, kunnen we mee zoeken naar een dag(verzorgings)centrum, waar u één of meerdere dagen per week kunt deelnemen aan aangepaste activiteiten.

Indien een terugkeer naar huis niet haalbaar is, kan de maatschappelijk werker met u naar een residentiële woonvorm zoeken, zoals een woonzorgcentrum of een voorziening van het VAPH.

Project Return To Home - intensieve samenwerking sociale dienst en thuisbegeleidingsdiensten Resonans en Fiola vzw

In 2023 startten we het pilootproject Return To Home op, waarbij we samen met Resonans en Fiola vzw  de zorgcontinuïteit garanderen door al tijdens de opname in Inkendaal de thuisbegeleidingsdiensten te introduceren.

Zij hebben vaste zitdagen in ons ziekenhuis en ondersteunen zo het ontslagmanagement en de overgang naar de thuissituatie. Zij blijven ook na het ontslag een partner voor u.

Samen zorgen we er zo voor dat een terugkeer naar huis zo vlot mogelijk verloopt!

Ontslagvoorbereiding - minderjarige gehospitaliseerde revalidanten

Gaat uw kind naar huis, dan wordt de organisatie van thuishulp, eventuele hulpmiddelen of aanpassingen thuis multidisciplinair besproken en met de bevoegde diensten (o.a. mutualiteit, thuiszorgwinkels…) uitgewerkt. Dit wordt begeleid door de maatschappelijk werker.

Het ontslag van uw kind kan voorbereid worden door dit geleidelijk aan op te bouwen, bv. door uw kind bij de start één dag mee naar huis te nemen en dit op te bouwen tot meerdere dagen. Een verblijf in het therapeutisch appartement kan ook deel uitmaken van de ontslagvoorbereiding. Het doel van dit alles is evalueren of een terugkeer naar huis realiseerbaar is.

Indien wenselijk, kunnen we mee zoeken naar een aangepast kinderdagverblijf, een aangepaste school of dagcentrum, waar uw kind kan deelnemen aan aangepaste (schoolse) activiteiten.

Indien een terugkeer naar huis onmogelijk is, kan de maatschappelijk werker u eventueel doorverwijzen naar een residentiële woonvorm, zoals een voorziening van het VAPH.

Dag van ontslag en nazorg: goed om te weten
  • Na ontslag is poliklinische nazorg mogelijk indien dit door de arts en het multidisciplinaire team nodig wordt geacht. Het gaat hierbij louter om opvolging bij de arts via de polikliniek van Inkendaal.
  • Als u aangepast vervoer nodig hebt bij uw ontslag uit het ziekenhuis, dan wordt dit geregeld door de maatschappelijk werker.
  • Tijdens de voorbereiding van uw ontslag zal de maatschappelijk werker met u bekijken of het opportuun is een aanvraag in te dienen bij het VAPH/Phare/AVIQ/Iriscare (afhankelijk van de regio waar u woont), bv. voor een tussenkomst in hulpmiddelen / woningaanpassing / Persoonsvolgend Budget. Dit kan enkel voor personen jonger dan 65 jaar. Voor minderjarigen kan een aanvraag ingediend worden bij Integrale Jeugdzorg (of bij Phare/AVIQ/Iriscare).
  • Indien nodig, geeft het team advies over eventuele woningaanpassingen die uw integratie kunnen verbeteren.
  • Indien een hospitalisatie niet meer is aangewezen, maar u nog nood heeft aan multidisciplinaire revalidatie, dan kan uw behandelend arts de optie van revalidatie in ambulante vorm bekijken.
  • We kunnen in Inkendaal een rijgeschiktheidsonderzoek organiseren in samenwerking met CARA. De afspraak daarvoor wordt gemaakt in overleg met de arts en het multidisciplinair team. In bepaalde omstandigheden wordt u voor een rijgeschiktheidsonderzoek doorverwezen naar CARA Brussel.
  • Op de dag van het ontslag mag u vanaf 14 uur het ziekenhuis verlaten, tenzij er voor u nog afspraken op het uurrooster staan. U meldt zich aan de verpleegdesk waar de medische en paramedische documenten voor u klaarliggen.
  • Uw laatste factuur volgt standaard op het einde van de volgende maand.
Contacteer onze dienst maatschappelijk werk voor al uw vragen over uw ontslag
Contacteer onze facturatiedienst voor al uw vragen over uw factuur