U bevindt zich hier: Patient  >  Ambulante revalidatie  >  Kinderen

Kinderen

De partiële daghospitalisatie (erkend voor 60 plaatsen) of ambulante revalidatie is opgestart vanuit de filosofie dat een vroegtijdige behandeling en sociale integratie van kinderen met een neurologische of neuromotorische aandoening noodzakelijk is.

Inkendaal beschikt over een uitgebreid ambulant zorgprogramma voor kinderen en richt zich tot de volgende specifieke revalidatietrajecten.

  • Ontwikkelingsstoornissen < 2 jaar
  • Ontwikkelingsstoornissen > 2 jaar
  • Autisme Spectrum Stoornis
  • Cerebrale parese of hersenverlamming > 2 jaar
  • Neuromusculaire aandoening
  • Verworven perifere aandoeningen (Vb. Guillain Barré, Encefalitis)
  • Neuro oncologie
  • Neuro oncologie
  • TBI, NAH, CVA
Revalidatietrajecten

Het is een intensief multidisciplinair revalidatietraject voor kinderen, met medische oppuntstelling en/of diagnose alsook verpleegkundige zorgen. Het revalidatietraject wordt driemaandelijks geëvalueerd en op basis hiervan eventueel bijgestuurd en/of beslist of het kind nog langer behoefte heeft aan intensieve revalidatie. Aan de hand van deze resultaten wordt een individueel programma - behandelingsschema opgesteld.

De organisatie van de partiële daghospitalisatie is gebaseerd op het integratiemodel, dit wil zeggen dat de revalidatie de hele dag door loopt en niet enkel uitgevoerd wordt door de therapeuten maar eveneens door het school-, verplegend en verzorgend personeel. Zij vormen het multidisciplinair team. Een dergelijk integratiemodel laat toe de patiënten een individueel behandelplan aan te bieden van 9.00 uur ‘s morgens tot 16.00 uur in de namiddag. Dit integratiemodel vraagt om een duidelijke teamwerking met regelmatig overleg. De behandelplannen dienen tevens regelmatig bijgestuurd te worden wat gebeurt via teamvergaderingen en briefings (volgens het ICF model).

Revalidatieteam

Gedurende de daghospitalisatie wordt elke revalidant begeleid door het revalidatieteam met als doel het streven naar een zo maximaal mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid, dit volgens de mogelijkheden van de revalidant. Er wordt binnen het team een therapieprogramma opgesteld dat is aangepast aan de individuele noden.

In de partiële daghospitalisatie Inkendaal kunnen wij rekenen op een gedreven multidisciplinair team van revalidatieartsen, verplegend en verzorgend personeel, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, conductor, maatschappelijk werkers, diëtist, leerkrachten, enz.

Ziekenhuisschool

Er is een nauwe samenwerking met de ziekenhuisschool type 5 (kleuter en lager) die aan Inkendaal verbonden is. Voor leerlingen van het secundair onderwijs (BUSO) bestaat er een overeenkomst met de Cardijnschool.

Lees meer over onze ziekenhuisschool.
Onze kinderwebsite

Wordt u of uw kind opgenomen in ons ziekenhuis? Neem samen met uw kind zeker eens een kijkje op onze kindersite, die met eenvoudige taal en op een kindvriendelijke manier ons ziekenhuis aan hen voorstelt. Zo krijgen zij een beeld van het ziekenhuis, wie er werkt en wat ze mogen verwachten.

Download hier de onthaalbrochure van de PDH
Download hier de brochure kinderrevalidatie - ambulant en conventies