U bevindt zich hier: Patient  >  Patiëntgerichte aanpak  >  Patiëntenbegeleiding

Patiëntenbegeleiding

Sociale dienst

De sociale dienst vormt zowat de rode draad doorheen uw verblijf in het ziekenhuis. De taak van de maatschappelijk werker start bij het onthaal van de patiënt en diens familie. Gedurende de hospitalisatieperiode kan u er voor al uw vragen met betrekking tot opname, financiële en administratieve regelingen (o.a. aanvragen tegemoetkomingen, attesten, inschrijvingen VAPH, enz.) terecht.

De sociale dienst regelt in overleg met de familie en de arts familiegesprekken, en neemt er ook aan deel. Indien nodig begeleiden zij u bij de voorbereiding op uw ontslag. Zij gaan samen met u en uw familie op zoek naar mogelijke oplossingen voor de toekomst. Gaat u naar huis, dan wordt de organisatie van thuishulp, eventuele hulpmiddelen of aanpassingen thuis, besproken en met de bevoegde diensten concreet uitgewerkt. Stellen er zich problemen met uw terugkeer naar huis, dan zoekt de sociale dienst samen met u en/of uw familie naar aangepaste woonvormen. Bijvoorbeeld voorzieningen van het VAPH, woonzorgcentra, enz.

Naast hulp en begeleiding bij de praktische zaken, biedt de sociale dienst ook psychosociale ondersteuning.

Contacteer de sociale dienst
Ombudsdienst

De medewerkers van Revalidatieziekenhuis Inkendaal staan dagelijks klaar om u de beste zorgen te verlenen, u en uw familie bij te staan en uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast de zorgverleners, vervullen ook medewerkers van de ondersteunende diensten zoals administratie, keuken, schoonmaak, technische dienst, enz. hierin een belangrijke rol.

Ondanks ieders inzet, kan het toch gebeuren dat iets niet helemaal aan uw verwachtingen beantwoordt. In dit geval verdient het de voorkeur dat u dit onmiddellijk bespreekt met de betrokken ziekenhuismedewerkers en/of hun leidinggevende, zodat zij kunnen trachten om aan uw verwachtingen tegemoet te komen. Mocht u dit geen voldoening schenken, of indien u hieraan de voorkeur geeft, kan u voor elke klacht of incident contact nemen met de ombudspersoon van het ziekenhuis.

Elke klacht, elk (medisch) incident of elke suggestie wordt in ons revalidatieziekenhuis zorgvuldig behandeld door onze ombudsdienst.

Lees meer over de ombudsdienst.
Tolken

Inkendaal is een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis waardoor onze patiënten soms van ver komen en de taal niet machtig zijn.

De patiënt heeft recht op duidelijke informatie. Vaak is er wel een familielid of een vriend die desnoods medische informatie kan tolken, maar dat houdt risico’s in. Deze informele tolken kunnen onjuiste diagnoses doorgeven en in sommige culturen is het voor hen moeilijk om de informatie die hen wordt toevertrouwd correct te tolken omdat ze de patiënt of zijn familie willen beschermen.

Als de communicatie moeilijk verloopt, zal het ziekenhuis u helpen om een tolk te vinden die kan helpen bij het overbrengen van informatie.

Vrijwilligers

Inkendaal start in 2019 met de uitbouw van een vrijwilligerswerking. De vrijwilligers zullen helpen bij een mooie en betekenisvolle invulling van therapieluwe momenten.

U kan tijdens uw verblijf in Inkendaal een beroep doen op de diensten van onze vrijwilligers. U herkent ze aan hun t-shirt en net als onze zorgverleners zijn ze gebonden aan het beroepsgeheim. Informeer u op uw verpleegeenheid over de mogelijkheden.

Morele, godsdienstige of filosofische bijstand

Revalidatieziekenhuis Inkendaal eerbiedigt ieders overtuiging. Als u dat wenst, kunt een beroep doen op een vertegenwoordiger van uw godsdienst of op een lekenraadgever. Bij de opname kan u aan de sociale dienst uw keuze kenbaar maken of bezorg ons het aanvraagformulier voor morele, godsdienstige of filosofische bijstand.

Download het formulier