U bevindt zich hier: Patient  >  Ombudsdienst  >  Klachtenrapportering

Klachtenrapportering

Iedere klacht of (medisch) incident wordt in een dossier opgenomen en verwerkt in een interne registratie. Zoals de wet het voorschrijft, worden de gegevens slechts bewaard voor de tijd die nodig voor de behandeling van de klacht of incident en voor het opstellen van het jaarverslag. Na de afhandeling wordt het dossier vernietigd.

Hoe gebeurt de bemiddeling?

Na de ontvangst van een schriftelijke klacht wordt aan de patiënt een schriftelijke ontvangstmelding gestuurd. De ombudsdienst poogt via bemiddeling een voor alle partijen aanvaardbare oplossing of resultaat te bereiken. Tijdens het verloop van de klachtenprocedure verzorgt de ombudsdienst de opvolging, de terugkoppeling en informatie naar de klager en de beklaagde.

Indien u echter niet tevreden bent met de manier waarop de klacht wordt afgehandeld, informeert de ombudsdienst u over verdere mogelijkheden voor de afhandeling van uw klacht. Indien u hierover meer informatie wenst, dan kunt u het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst hieronder downloaden, inkijken aan de receptie of opvragen bij de ombudsdienst.

Download het huishoudelijk reglement
U kan er meer over lezen op de website over patiëntenrechten.
Jaarrapport ombudsdienst

Jaarlijks wordt door de ombudspersoon, op basis van deze registratie, een geanonimiseerd verslag opgesteld met een overzicht van het aantal klachten of incidenten, het voorwerp ervan en het resultaat van de afhandeling. Tevens kunnen in dit verslag de moeilijkheden opgenomen worden die de ombudspersoon ondervindt in de uitoefening van zijn opdracht en eventuele aanbevelingen om daaraan te verhelpen. Het jaarverslag zal geen enkel element bevatten waardoor iemand die betrokken is bij de afhandeling van de klacht, kan worden geïdentificeerd.

Het jaarrapport wordt uiterlijk in de maand april van het volgend kalenderjaar voorgelegd aan de beheerder (de hoofdgeneesheer, de directie en de medische raad van het ziekenhuis) en verzonden naar de ombudsdienst van de Vlaamse overheid. Het jaarverslag moet binnen het ziekenhuis kunnen worden geraadpleegd door de bevoegde geneesheer-inspecteur.

Download het jaarverslag van de ombudsdienst 2022