U bevindt zich hier: Patient  >  Financiële informatie  >  Uw factuur

Uw factuur

Elke factuur die u ontvangt, is opgesteld volgens de geldende RIZIV-reglementering. Alle toegepaste tarieven zijn conform de overeenkomstige reglementering. Inkendaal hanteert een systeem van maandelijkse facturatie, om de kosten te  spreiden en de factuur overzichtelijk te houden.

De eerste pagina geeft een globaal overzicht van de ziekenhuiskosten. De kosten die u aangerekend worden zijn ingedeeld in 6  rubrieken.  Enkel de rubrieken die voor u van toepassing zijn worden vermeld. Mogelijk staan dus niet alle rubrieken op uw factuur. 

De daarop volgende pagina's vindt u de detail gegevens van uw factuur, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook hier staan enkel de rubrieken die voor u van toepassing zijn. De kosten worden ingedeeld in drie kolommen:

 • ten laste van het ziekenfonds: de bedragen die rechtstreeks aan het ziekenfonds worden aangerekend
 • ten laste van de patiënt: het persoonlijk aandeel voor terugbetaalde en niet-terugbetaalbare prestaties en afleveringen
 • supplementen: de supplementen die worden aangerekend als u koos voor een éénpersoonskamer
Download een voorbeeldfactuur

De factuur omvat 6 verschillende grote rubrieken, enkel dewelke voor u van toepassing zijn, worden vermeld op de factuur.

 1. Verblijfskosten:  De "verpleegdagprijs" is een door de overheid vastgelegd forfaitair bedrag dat een deel van de verblijfskosten in het ziekenhuis dekt. Het grootste deel wordt verrekend met uw ziekenfonds, maar u betaalt ook zelf een "persoonlijk aandeel" dat varieert naargelang uw verzekeringsstatus en de duur van uw verblijf.
 2. Forfaitair aangerekende kosten zoals een forfait klinische biologie, medisch beeldvorming, technische verstrekkingen en een forfait geneesmiddelen.
 3. Apotheek waaronder vergoedbare en niet vergoedbare producten (pijnstillers, paramedisch materiaal,…)
 4. Honoraria zorgverlener - ereloonsupplementen kunnen worden aangerekend indien u voor een  eenpersoonskamer koos. Alle prestaties staan per zorgverlener vermeld. U betaalt geen supplementen op een eenpersoonskamer indien u om medische redenen op een eenpersoonskamer opgenomen wordt of indien u zonder het te vragen op een eenpersoonskamer terechtkomt.
 5. Andere leveringen: Onder deze rubriek vindt u de levering van bloed en gipsverbanden e.d. terug. Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en zijn op de factuur duidelijk omschreven
 6. Diverse kosten zoals kapster, pedicure, … U vindt de lijst diverse goederen hieronder terug

De gefactureerde bedragen zijn onder meer afhankelijk van uw statuut bij de ziekteverzekering, de keuze van uw kamer en de duur van uw opname. Bedragen kunnen worden geïndexeerd en daardoor in de loop van de opname wijzigen.


Volgens circulaire C2021/C/114 is Revalidatieziekenhuis Inkendaal vanaf 01/01/2022 verplicht btw te rekenen op producten en diensten zonder therapeutisch doel. Deze nieuwe wetgeving heeft ook gevolgen voor de patiënt. In Inkendaal zal voor volgende diensten zonder therapeutisch doel btw worden aangerekend: 

 • Kapper
 • Podoloog (tenzij dit kadert binnen de behandeling van de revalidant)
 • Gebruik telefoontoestel op de kamer
 • Maaltijd(en) bezoeker
 • Gebruik logeerkamer
 • Comfortkosten kamer
 • Dieet-/voedingsbegeleiding (tenzij dit kadert binnen de behandeling van de revalidant)
Verblijfskosten

Deze kosten omvatten uw verblijf en de verpleegkundige verzorging. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van deze kosten.

Wettelijk persoonlijk aandeel

Per hospitalisatiedag betaalt u een persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs, afhankelijk van uw statuut bij het ziekenfonds en de duur van uw hospitalisatie. Het persoonlijk aandeel is wettelijk vastgelegd, en is onafhankelijk van de kamerkeuze. Een overzicht van het persoonlijke aandeel volgens statuut bij het ziekenfonds vindt u in de opnameverklaring, die u heeft ondertekend bij het onthaal. De tarieven worden tevens bekend gemaakt aan het onthaal.

Kamersupplement per dag

Indien u hebt gekozen voor een eenpersoonskamer betaalt u een bijkomend kamersupplement per dag, overeenkomstig de tarieven vermeld in de opnameverklaring. Dit supplement omvat tevens de diensten die onder de comfortkosten vallen.

Bekijk hier onze verpleegdagprijs - persoonlijk aandeel
Forfaitair aangerekende kosten

Per opname mag het ziekenhuis 4 forfaits aanrekenen met een vast bedrag

 • forfait klinische biologie: dit forfait bedraagt 7,44 euro voor gewoon verzekerden. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt niets
 • forfait medische beeldvorming: als gewoon verzekerde betaalt u 6,20 euro. Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming 1,98 euro
 • forfait technische verstrekkingen: per opname betaalt u een forfait van 16,40 euro voor alle technische verstrekkingen. Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaalt u hiervoor niets
 • forfait geneesmiddelen: per verblijfsdag betaalt u 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt aangerekend ook als u zulke geneesmiddelen niet heeft verbruikt.
Apotheek
Vergoedbare geneesmiddelen

Deze producten worden aangerekend aan het ziekenfonds, de patiënt zelf betaalt een geneesmiddelenforfait van 0,62 euro per ligdag, ongeacht of u medicijnen kreeg of niet.

Niet-vergoedbare geneesmiddelen

Deze geneesmiddelen worden volledig aan de patiënt aangerekend, er is geen tussenkomst van het ziekenfonds. Het gaat hier bijvoorbeeld om pijnstillers, vitaminen, parafarmaceutische producten, verzorgingsproducte, enz. Op de factuur vindt u de naam van het geneesmiddel of product, de gebruikte hoeveelheid en het bedrag ten laste van de patiënt.

Honoraria zorgverlener

Dit zijn de vergoedingen voor de onderzoeken en/of behandelingen uitgevoerd door artsen en andere erkende zorgverleners.

 • honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds: voor deze verstrekkingen is er geen remgeld of supplement ten laste van de patiënt.
 • honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement: het remgeld of persoonlijk aandeel is vastgelegd in het tarievenakkoord. Ereloonsupplementen mogen enkel worden aangerekend indien u voor een eenpersoonskamer koos. Alle prestaties staan per zorgverlener vermeld.
 • honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties: deze prestaties worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en vallen volledig ten laste van de patiënt. Ze zijn duidelijk omschreven op de factuur.
Supplementen en erelonen

U betaalt geen supplementen op een eenpersoonskamer indien u om medische redenen op een eenpersoonskamer opgenomen wordt of indien u zonder het te vragen op een eenpersoonskamer terechtkomt.

De dienst opnameplanning probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw vraag naar een eenpersoonskamer. Hou er echter rekening mee dat dit bij een drukke bezetting niet altijd direct mogelijk is. In dit geval zult u opgenomen worden op een gemeenschappelijke kamer en worden er geen kamer- of ereloonsupplementen aangerekend.

Patiënten die om medische redenen nood hebben aan een eenpersoonskamer, zullen steeds voorrang krijgen. 

Indien u zelf gekozen hebt om op een eenpersoonskamer te verblijven, wordt er 100% supplement op het toezicht honorarium van de arts aangerekend. 

Lees meer op de website van het RIZIV
Andere leveringen

In deze rubriek gaat het om leveringen met een terugbetaling. Hier worden leveringen van bloed vermeld. Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en zijn op de factuur omschreven.

Diverse kosten

Deze rubriek omvat een aantal niet-medische kosten of diensten die niet thuishoren onder één van bovenstaande rubrieken.

Comfortkosten

Dit gaat om een forfaitair bedrag per ligdag. Het bedrag omvat de kosten voor het gebruik van:

 • de tv;
 • de hoofdtelefoon;
 • het gebruik van de nachttafel met ingebouwde koelkast en kluis;
 • diverse andere diensten zoals het gebruik van onbeperkt water en koffie in de refter van uw afdeling (drankenforfait).

De comfortkosten worden toegepast in alle verpleegeenheden van het revalidatieziekenhuis en zijn van toepassing op alle gemeenschappelijke kamertypes.

Diverse kosten

Dit gaat om kosten die worden aangerekend indien u beroep doet op deze diensten:

 • telefoon;
 • kapster;
 • pedicure;
 • aankoop/aanpassing/herstelling van hulpmiddelen;
 • wasserij;
 • rooming-in;
 • logeerkamer familie;
 • producten/materialen voor thuisgebruik (therapeutisch weekend);
 • parafarmaceutische producten.

Bij uw opname ontvangt u, als bijlage aan de opnameverklaring, een gedetailleerd overzicht van de diverse kosten voor deze diensten en leveringen.

Bekijk hier onze tarieflijst niet-medische goederen en diensten

Bij uw opname ontvangt u, als bijlage aan de opnameverklaring, een gedetailleerd overzicht van de diverse kosten voor deze diensten en leveringen.

Opnameverklaring en toelichting

Lees meer over de opnameverklaring en de toelichting ervan.

Financiële vragen?
Contacteer onze facturatiedienst.