U bevindt zich hier: Patient  >  Hospitalisatie  >  Uw opname

Uw opname

Aanvraag tot opname

Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt vanaf 1 juli 2024 via een digitaal opnameformulier

 • hetzij via een verwijzend ziekenhuis
 • hetzij via uw huisarts

Het ingevulde formulier dient te worden bezorgd aan onze opnamedienst via opnameplanning@inkendaal.be.

Van zodra uw opnameaanvraag medisch en administratief volledig is en werd goedgekeurd, komt u op de wachtlijst terecht en zal zo snel mogelijk gezocht worden naar een opnamedatum.

Bij vragen over uw aanvraag of andere contacteert u in eerste instantie onze opnamedienst (02 531 51 12). Indien nodig,  kunnen zij u intern doorverwijzen.

Wil je meer informatie ons revalidatieaanbod?
U komt van een ander ziekenhuis

Uw behandelend arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar u werd opgenomen, dient een aanvraag te richten naar de hoofdgeneesheer van Inkendaal. U gebruikt hiervoor het digitale opnameformulier van ons revalidatieziekenhuis, één exemplaar voor de patiënt, één exemplaar voor het ziekenhuis. Na goedkeuring van de aanvraag komt u op de wachtlijst te staan en wordt er contact opgenomen met het doorverwijzend ziekenhuis of met de patiënt zodra er een plaatst beschikbaar is. U wordt dan ook ingelicht over de exacte opnamedatum in ons ziekenhuis.

Het opnameformulier wordt bij voorkeur per mail doorgestuurd naar opnameplanning@inkendaal.be.

Onze centrale opnameplannen en/of coördinator is bereikbaar voor alle verdere informatie op het nummer 02 531 51 12 en dit van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u (middagpauze kan variëren tussen 12u en 13u).

Download het opnameformulier

Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt steeds schriftelijk via dit opnameformulier. 

U komt van thuis

Uw huisarts dient een aanvraag te richten naar de hoofdgeneesheer van ons revalidatieziekenhuis Inkendaal. U gebruikt hiervoor het digitaal aanvraagformulier van ons revalidatieziekenhuis. Na goedkeuring van de aanvraag komt u op de wachtlijst te staan en wordt er contact opgenomen met de patiënt zodra er een plaatst beschikbaar is. U wordt dan ook ingelicht over de exacte opnamedatum in ons ziekenhuis. 

Het opnameformulier wordt bij voorkeur per mail doorgestuurd naar opnameplanning@inkendaal.be.

Onze centrale opnameplannen en/of coördinator is bereikbaar voor alle verdere informatie op het nummer 02 531 51 12 en dit van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u (middagpauze kan variëren tussen 12u en 13u).

Download het opnameformulier

Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt steeds schriftelijk via dit opnameformulier.

Download checklist benodigdheden voor uw opname in Inkendaal

Deze checklist biedt een overzicht van de verschillende benodigdheden  die u kan voorzien in functie van uw opname

Opnameverklaring

Elk ziekenhuis is verplicht de patiënten (of hun vertegenwoordiger) een verklaring te laten ondertekenen dat zij vooraf kennis namen van de kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Deze opnameverklaring is opgesteld volgens een voorgeschreven model en wordt ingevuld en ondertekend in 2 exemplaren, één exemplaar voor de patiënt, en één exemplaar voor het ziekenhuis. De opnameverklaring en de toelichting ervan betreft de mogelijke supplementen en persoonlijke bijdragen in de verblijfskosten, de farmaceutische kosten, de erelonen, en informatie over andere diverse kosten die kunnen aangerekend worden.

Inkendaal hecht veel belang aan de betaalbaarheid van de zorg.

 • Alle artsen werken aan verbintenistarieven. Dit zijn vaste basisbedragen volgens de geldende RIZIV-reglementering.
 • Indien u kiest voor een verblijf in een individuele kamer (en er ook effectief verblijft), mag het ziekenhuis kamersupplementen en de artsen honorariumsupplementen aanrekenen.
Opnameverklaring
Toelichting opnameverklaring
Kamerkeuze

Afhankelijk van de beschikbaarheid op de verpleegeenheid waar u wordt opgenomen, kan u verblijven in een:

 • Eenpersoonskamer
 • Tweepersoonskamer
 • Gemeenschappelijke kamer

Het onthaal zal u vragen naar uw keuze, en de verpleegeenheid zal hiermee in de mate van het mogelijke rekening houden. Op bepaalde afdelingen is er slechts een beperkte beschikbaarheid van eenpersoonskamers en wordt er bij toewijzing rekening gehouden met de medische toestand van de patiënt. Indien u kiest voor een eenpersoonskamer wordt een kamersupplement aangerekend per verpleegdag. De kamerkeuze kan te allen tijde gewijzigd worden. Hiervoor wendt u zich tot de hoofdverpleegkundige en de opnameplanner.

Rooming-in

Inkendaal hecht veel belang aan het goede verloop van een opname. Daarom onderschrijven we het Handvest van de Rechten van de Gehospitaliseerde Kinderen. Dit impliceert dat ouders of een gemachtigd familielid het recht hebben om in te slapen bij hun gehospitaliseerd kind, op dienst 500.

Doordat sommige van onze revalidanten langdurig worden opgevolgd, kan rooming-in ook uitzonderlijk van toepassing zijn voor +18-jarigen binnen het revalidatietraject Neuromusculaire aandoeningen (spierziekten). Dit is van toepassing op onze dienst 200.

Telkens wordt de rooming-in beperkt tot 1 persoon

Lees in deze folder meer over de praktische informatie, faciliteiten, contactpersoon bij vragen en kost van rooming-in
Gegevens en documenten
Voor uw inschrijving
 • Identiteitskaart (EID – Elektronische Identiteitskaart)
 • Voor kinderen: Kids ID, of, indien u nog geen Kids ID heeft: een vignet van de mutualiteit
 • Telefoonnummer van familie of een contactpersoon
 • Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van uw huisarts en van eventueel al ingeschakelde thuiszorgdiensten
 • Heeft u een hospitalisatieverzekering: breng de documenten mee (bevestigingsbrief, verzekeringskaartje, enz.)
 • Bent u aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij waarmee het revalidatieziekenhuis een overeenkomst heeft (DKV, Van Breda en AXA/AG)? Dan doen wij voor DKV de aangifte zelf op vertoon van uw DKV-kaart. Voor Van Breda en AXA/AG dient de patiënt zelf binnen de 5 werkdagen een aangifte te doen. Enkel op vertoon van een schriftelijk akkoord kunnen wij de facturen doorsturen.
Bij een arbeidsongeval - geen tussenkomst ziekenfonds
 • Naam en adres van de werkgever
 • Datum arbeidsongeval
 • Contactpersoon en adres van de verzekeringsmaatschappij arbeidsongevallen
 • Nummer van de verzekeringspolis en dossiernummer
 • Opgelet: Enkel op voorwaarde dat uw arbeidsongeval reeds erkend werd door de verzekering,  dient u deze gegevens  te bezorgen aan de opnamedienst van het ziekenhuis en dit binnen de 5 werkdagen na uw opname
Voor een buitenlandse of Europese patiënt (werkzaam bij de Europese Commissie)
 • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • Formulier S2 of andere geldige garantieverklaring
Voor uw behandelingen
 • Lijst van de geneesmiddelen die u gebruikt
 • Verwijsbrief van uw (huis)arts
 • Eventuele richtlijnen van uw dieet
Heeft u een vraag over uw opname?

Contacteer de opnamedienst.