Revalidatietraject Niet-aangeboren hersenletsels

Doelgroep en visie

Schade aan de hersenen door een bloeding, een infarct of een ongeluk kan op verschillende vlakken een weerslag hebben. De hersenen zijn immers verantwoordelijk voor de sturing van ons lichaam. Door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zien we veranderingen in lichamelijk, zintuiglijk, cognitief en emotioneel functioneren. Een hersenletsel heeft bij een kind mogelijks een weerslag op de verdere ontwikkeling. Omwille van de neuroplasticiteit van het brein kan door middel van revalidatie het functioneren verbeteren en kan de verdere psychomotore ontwikkeling worden bevorderd.

Bijzondere opnamecriteria en inclusie

meer info volgt

 

Praktische informatie en contactpersoon

Algemeen telefoonnummer Revalidatieziekenhuis Inkendaal: 02 531 51 11