Revalidatietraject Cerebrale Parese

Doelgroep

Hersenverlamming of cerebral palsy (CP) wordt veroorzaakt door hersenletsels die tijdens de zwangerschap, de bevalling of kort na de geboorte plaatsvinden. CP leidt tot motorische problemen, vaak in combinatie met andere stoornissen op vlak van lichamelijk, zintuiglijk, cognitief en emotioneel functioneren. 

Aan de hand van classificatiecriteria worden de revalidanten ingedeeld naar type van de bewegingsstoornis (spastisch, dyskinestisch of ataxische stoornis). Ook op basis van de lokalisatie van de stoornissen worden er groepen ingedeeld. Zo spreekt men van hemiplegie, diplegie, tetraplegie.

Verder zijn er subgroepen in functie van de functionele mogelijkheden.

Visie van het revalidatietraject

Naast een diagnostisch en follow up-proces binnen ons Referentiecentrum voor Cerebral Palsy (RCP), bieden wij multidisciplinaire revalidatieprogramma's die op maat zijn van elk kind op basis van de eigen mogelijkheden, noden en doelen om de ontwikkeling en levenskwaliteit te optimaliseren.

Naast de algemene stimulatie van het kind, kijken we ook naar mogelijke hulpmiddelen die nodig zijn in het dagdagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Kinderen kunnen tijdens hun revalidatie ook opgevolgd worden binnen het bewegingslabo waarbij we de motorische capaciteiten van het kind driedimensionaal in kaart brengen en advies aanreiken naar het type hulpmiddel en eventuele medische ingrepen.

Bijzondere opnamecriteria en inclusie

Kinderen met een diagnose van hersenverlamming of cerebrale parese (Cerebral Palsy) of bij wie er vermoedens zijn in deze richting, kunnen onafhankelijk van de uitgebreidheid van hun aandoening beroep doen op het CP-Referentiecentrum voor gespecialiseerde medische en paramedische hulpverlening.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal maakt deel uit van de revalidatieovereenkomst tussen het RIZIV en het Interuniversitair CP-referentiecentrum CIRICU. Dat bestaat uit ULB, UZ Brussel, Revalidatieziekenhuis Inkendaal en ULG Luik.  

Praktische informatie en contactpersoon

Verantwoordelijke arts:
Dr. K. Pelc

Dienst 500 (hospitalisatie):

Hoofdverpleegkundige:
Carolien Thollebeek

Hoofdtherapeut:
Kurt Pernet

Partiële daghospitalisatie (PDH):

Hoofdverpleegkundige:
Els Vekeman

Hoofdtherapeut:
Sigrid De Wolf

Coördinator CP-Referentiecentrum:
Jacqueline De Vuyst
T: 02 531 53 16
E: coördinatieCP@inkendaal.be

Algemeen telefoonnummer Revalidatieziekenhuis Inkendaal: 02 531 51 11

Onthaalbrochure partiële daghospitalisatie (PDH)

Bekijk hier de onthaalbrochure van de partiële daghospitalisatie (PDH).

Brochure Kinderrevalidatie - ambulant en conventies

Bekijk hier de brochure over de ambulante kinderrevalidatie en conventies in Inkendaal.