Revalidatietraject Autisme

Doelgroep

Autismespectrumstoornis behoort tot de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en uit zich in de loop van de ontwikkeling, vaak al op jonge leeftijd.

De hersenen van kinderen met autisme ontwikkelen zich anders dan bij de meeste mensen. Ze verwerken prikkels uit hun omgeving (alles wat ze horen, zien, ruiken, voelen…) anders. Ze ervaren deze prikkels als losse informatie, waardoor het moeilijk is er een logisch geheel van te maken. Ze zijn minder gericht op de andere en hun taal-spraakontwikkeling vertoont bijzonderheden.

Visie van het revalidatietraject

Naast een volledig diagnostisch proces binnen ons Referentiecentrum voor Autisme (RCA) bieden we revalidatie aan binnen de partiële daghospitalisatie voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, waarbij doelstellingen verschillend zijn per ontwikkelingsfase en mogelijkheden van het kind.

Bijzondere opnamecriteria en inclusie

Per kind wordt bekeken of revalidatie hier of in een andere setting wenselijk is.

Het Referentiecentrum voor Autisme richt zich tot kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een vermoeden van een autismespectrumstoornis.

Voor informatie over of een aanmelding bij het Referentiecentrum voor Autisme (RCA) kunt u terecht bij coördinator Jacqueline De Vuyst op het nummer 02 531 53 16. Zo nodig wordt er een consultatie bij een neuropediater ingepland.

Praktische informatie en contactpersoon

Verantwoordelijke artsen:

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis worden ambulant opgevolgd binnen de partiële daghospitalisatie (PDH).

Hoofdverpleegkundige:

Hoofdtherapeut:

Coördinator Referentiecentrum voor Autisme:

Algemeen telefoonnummer Revalidatieziekenhuis Inkendaal: 02 531 51 11

Onthaalbrochure partiële daghospitalisatie

Lees hier de onthaalbrochure van de partiële daghospitalisatie van Inkendaal.