Revalidatietraject Resocialisatie

Doelgroep

De revalidanten in dit revalidatietraject hebben een niet-aangeboren hersenletsel dat in oorsprong posttraumatisch, postanoxemisch (o.a. na reanimatie), postinfectieus/inflammatoir, posthemorragisch (o.a. aneurysmale hersenbloeding) en postchirurgisch is. Stoornissen komen vaak in combinatie voor. Het gaat om cognitieve functiestoornissen, gedragsstoornissen, motorische stoornissen, communicatiestoornissen, zintuiglijke stoornissen, slikstoornissen, sfincter-en seksuele stoornissen.  De revalidanten zijn georiënteerd in tijd, ruimte en persoon. 

Het revalidatieprogramma biedt intensieve therapie volgens de noden van de revalidant, residentieel of ambulant.

Visie van het revalidatietraject

 

We bieden motorische en cognitieve revalidatie met als doel socio-maatschappelijke en eventueel professionele re-integratie.  We streven naar een terugkeer binnen het thuismilieu. 
Het revalidatieprogramma duurt maximaal 24 maanden.

Inclusie of bijzondere opnamecriteria (=exclusie)

Inclusie

Patiënten die nood hebben aan revalidatie na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ten gevolge van één van de volgende oorzaken:

  • Trauma (na val, ongeval …)
  • Hypoxie (na reanimatie)
  • Infectie/inflammatie
  • Hersenbloeding
  • Neurochirurgie (na hersentumor)

Exclusie

  • Patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ten gevolge van een ischemisch CVA
  • Verwarde en gedesoriënteerde patiënten in permanent vegetatieve status
  • Patiënten in permanent vegetatieve status
  • Minimaal responsieve patiënten
Praktische informatie en contactpersonen

Zorgeenheid: D 300

Verantwoordelijke arts:
Dr. Erika Peeters

Hoofdverpleegkundige:
Elke Maes 

Hoofdtherapeut:
Hilde Van Laethem

Algemeen telefoonnummer Revalidatieziekenhuis Inkendaal: 02 531 51 11