Revalidatietraject Beperkte responsiviteit

Doelgroep

Dit revalidatietraject richt zich tot personen die omwille van een zeer ernstig hersenletsel geen of nauwelijks contact meer hebben met hun omgeving.

Medisch wordt dit beschreven als hetzij unresponsive wakefulness syndrome (wakker met slaap-/waakcycli, maar geen bewust contact met de omgeving) of minimaal responsieve toestand (het contact beperkt zich tot bijvoorbeeld oogcontact of minimaal uitvoeren van opdrachten, echter geen functionele communicatie of functioneel gebruik van voorwerpen).

Meestal is dit de spontane evolutie na een min of meer langdurige comateuze fase. Deze situatie kan tijdelijk of blijvend zijn.

Visie van het revalidatietraject

De revalidanten worden in één zone van de verpleegafdeling opgenomen (gemengd man/vrouw) en behandeld in een aansluitende gezamenlijke therapieruimte. Er wordt geprobeerd het contact te evalueren en te verbeteren met een stimulatieprogramma voor de verschillende zintuigen en motorische stimulatie, en de opvolging gebeurt onder andere met de Coma Recovery Scale.

Er wordt ook aandacht besteed aan opvolging van algemeen medische complicaties, vermijden van doorligwonden, (proberen) behouden van de mobiliteit in de gewrichten en van een goede houding. Informeren en begeleiden van de naaste familie via de wettelijk vertegenwoordiger is eveneens een onderdeel van de werking.

Indien er een positieve evolutie is naar een hogere bewustzijnstoestand, wordt de revalidant getransfereerd naar het revalidatietraject desoriëntatiefase. Indien dit niet kan, wordt mee naar een oplossing gezocht voor verdere opvang na de revalidatie, al dan niet in het kader van het “nationaal Permanent Vegetatieve Status project” waarbinnen Revalidatieziekenhuis Inkendaal een expertisecentrum is.

Inclusie of bijzondere opnamecriteria (= exclusie)

Inclusie

Acuut hersenletsel met transfer vanuit acuut ziekenhuis voor subacute revalidatie, unresponsive wakefulness syndrome of minimaal responsieve toestand, vanaf 16 jaar.       

Exclusie

  • Ventilatie
  • Nierdialyse
  • Nood aan chemotherapie en/of radiotherapie tijdens revalidatieperiode
  • Reeds opname in revalidatiedienst buiten Inkendaal na hersenletsel
  • Nood aan eenpersoonskamer owv ziekenhuishygiëne bij opname
Praktische informatie en contactpersonen

Zorgeenheid: D100

Verantwoordelijke arts:
Dr. Peter Diels

Hoofdverpleegkundige:
Chantal Heymans

Hoofdtherapeut:
Annelies Wauters

Algemeen telefoonnummer Revalidatieziekenhuis Inkendaal: 02 531 51 11