Revalidatietraject Ruggenmergletsels

Doelgroep

Dit revalidatietraject richt zich op revalidanten met complete of incomplete dwarslaesies. Bij een dwarslaesie is er een partiële of totale onderbreking van het ruggenmerg. Hierdoor ontstaat er, naargelang het niveau van de laesie, een verlamming van de onderste ledematen (paraplegie) en van de bovenste ledematen (tetraplegie). Dit kan gepaard gaan met ademhalingsproblemen, mictie- en stoelgangsproblemen, seksuele problemen en een verstoring van de autonome functies.

Een ruggenmergletsel kan veroorzaakt worden door een trauma of een ziekte (bv. MS, GBS …).

Visie van het revalidatietraject

De zorg om de revalidant staat centraal en de stap naar een zo "zelfstandig" mogelijk leven is het uitgangspunt van de activiteiten binnen het revalidatieziekenhuis. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale re-integratie in de maatschappij en naar zelfredzaamheid, rekening houdend met persoonlijke en omgevingsfactoren.

Tijdens de therapie besteden we aandacht aan een correcte positionering, wisselhouding, decubituspreventie, adequate pijnstilling, emboolpreventie, ademhaling en eventueel canulegebruik, mictie- en defecatiebeleid, omgevingsbediening, communicatiemiddelen en educatie alsook ondersteuning van de revalidant en zijn familie.

Inclusie of bijzondere opnamecriteria

meer informatie volgt binnenkort.

Praktische informatie en contactpersonen

Zorgeenheid: Dienst 200

Verantwoordelijke arts:
Dr. I. Safin

Hoofdverpleegkundige:

Evelien De Backer

Hoofdtherapeut:

Marina Poelmans

Algemeen telefoonnummer Revalidatieziekenhuis Inkendaal: 02 531 51 11