U bevindt zich hier: Revalidatie aanbod  >  VAPH  >  Expert VAPH armondersteuning

Expert VAPH armondersteuning

Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft, samen met het UZ Brussel, een revalidatieovereenkomst met het RIZIV als Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC).

NMRC campus Inkendaal is door het Kenniscentrum hulpmiddelen (KOC) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als gemachtigd expert voor het functioneringsdomein "ondersteuning mobiliteit bovenste lidmaat".

Een gemachtigde expert is een organisatie die gemachtigd is om een gespecialiseerd persoonlijk advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingen in het kader van een hulpmiddelenaanvraag. Dat advies kan enkel verleend worden als men een doorverwijzing heeft van het VAPH.

Met ondersteuning mobiliteit bovenste lidmaat wordt het volgende bedoeld:

  • Dynamische armondersteuningen

Dynamische armondersteuningen kent een drietal gebruiksgebieden:

  • Het assisteren van de menselijke arm bij bewegingen tegen de zwaartekracht. Dit is momenteel het belangrijkste toepassingsgebied. Dit assisteren kan afhankelijk van de gebruikersbehoeften gebeuren volgens het principe van 'Assist-as-Needed' of door de arm volledig te tillen. Belangrijke gebruikersgroepen zijn personen met spierzwakte (zoals ten gevolge van spierziektes), met progressieve neurologische aandoeningen, met een dwarslaesie (spinal cord injury) of met reuma.
  • Het geleiden van ongecoördineerde bewegingen. Onze recente armondersteuningen presteren steeds beter op dit terrein en maken essentiële activiteiten zoals het zelfstandig eten en drinken mogelijk. Gebruikersgroepen zijn bijvoorbeeld personen met MS of Cerebrale Parese. Individuele assessment is altijd noodzakelijk!
  • Het fixeren van gewrichten, met name de schouder, en inzet als draagorthese. Dit naast de functionele inzet. Positieve effecten van deze inzet worden bijvoorbeeld gezien bij personen met een dwarslaesie en schouderklachten.

 

  • Persoonlijke robotica

Persoonlijke robots zijn ontworpen voor gebruik binnen allerhande situaties in het dagelijks leven. Ze worden gebruikt door personen met een zeer geringe of onbekende handfunctie. Ze helpen bij het doen van allerlei taken die voor de gebruiker van belang zijn.

 

Contacteer het MDT team.

Stuur een e-mail naar MDT-VAPH@inkendaal.be.
Voor aanmelding en expertise neemt u contact op met Veerle De Smet op T 02 531 53 20.

Bezoek de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Het VAPH erkent en subsidieert ook organisaties om ondersteuning te bieden zoals multifunctionele centra, diensten ondersteuningsplan en bijstandsorganisaties. Lees er meer over.