Mini-Conventie mobiliteitshulpmiddelen

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is erkend als Multi-Disciplinair Team (MDT) door het RIZIV voor de aanvraag van mobiliteitshulpmiddelen. Afhankelijk van het type mobiliteitshulpmiddel dient een bepaalde aanvraagprocedure gevolgd te worden. Deze procedure vereist een of meerdere documenten. Er is altijd een medisch voorschrift vereist. Afhankelijk van het gevraagde hulpmiddel is ook een functioneringsrapport vereist. In dit rapport worden de functionele beperkingen van de aanvrager omschreven. Het rapport kan enkel opgesteld worden door een erkend MDT.

Mensen die een beroep op ons MDT kunnen doen zijn:

  • Patiënten die opgenomen zijn in ZH Inkendaal
  • Patiënten die ambulante revalidatie volgen in ZH Inkendaal
  • Patiënten de verbonden zijn aan een conventie binnen ZH Inkendaal
  • Externe cliënten en patiënten

Om de aanvraag te kunnen doen is een huisbezoek door de ergotherapeut verbonden aan het MDT noodzakelijk. De aanvrager dient steeds op consultatie te komen bij de geneesheerspecialist. De consultatie en het huisbezoek zijn gratis.

Download het medisch voorschrift.
Download het functioneringsrapport
Samenstelling team

Ons team bestaat uit gespecialiseerde artsen, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers die samenwerken bij het opmaken van het functioneringsrapport.

Contacteer het MDT team

Stuur een e-mail naar MDT-mobiliteitshulpmiddelen@inkendaal.be.
Voor nieuwe aanmeldingen neemt u contact op met Mevr. Greet Deneyer op T 02 531 54 06.