Neuromusculair referentiecentrum (NMRC)

Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft, samen met het UZ Brussel een revalidatieovereenkomst met het RIZIV als Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC).  Het NMRC biedt aan personen met een neuromusculaire aandoening kwaliteit in de zorg op het vlak van diagnose, behandeling en begeleiding. Een multidisciplinair team onder de leiding van een revalidatiearts neemt de patiënt onder zijn hoede.

De equipe van Revalidatieziekenhuis Inkendaal richt zich vooral op het revalidatieproces. De diagnostische raadplegingen (en bv. genetische consultaties) gebeuren in het UZ Brussel. Er is geregeld overleg tussen beide ploegen zodat de problematiek van de patiënt in zijn globaliteit wordt gekaderd en de patiënt een individuele behandeling krijgt. Omdat er een actieve en vlotte samenwerking moet zijn tussen de centra en de verschillende medewerkers die de patiënt omringen, organiseert het NMRC een telefonische permanentie om acute bijstand te verlenen. Niet dringende consultaties in het Centrum zijn steeds mogelijk na afspraak via telefoon, fax of e-mail. Professionele begeleiders van de patiënten worden op geregelde basis in ons centrum uitgenodigd en kunnen deelnemen aan onze jaarlijkse opleidingen.

In Ziekenhuis Inkendaal kunnen patiënten met neuromusculaire aandoeningen zeer specifieke zorg- en evaluatieprogramma’s volgen. De belangrijkste zijn het cardiorespiratoire programma, het locomotorische en het voedingsprogramma en de begeleiding die voorzien is om de hulpmiddelen voor thuissituatie op punt te stellen.

Cardio-respiratoir
 • multidisciplinaire respiratoire behandeling
 • controle respiratoire functie
 • evaluatie residueel hoestvermogen
 • richtlijnen voor behandelende kine
 • installatie en controle ademhalingsondersteuning
 • installatie materiaal in thuissituatie (via RIZIV-conventie thuisbeademing)
 • evaluatie en behandeling cardiale functie
 • opname in acute situatie
Locomotorisch
 • multidisciplinaire intensieve revalidatie
 • evaluatie bewegingsfunctie (met kinesitherapeutische richtlijnen)
 • activiteiten van het dagelijkse leven
 • orthopedische heelkundige consultatie
 • preventie contracturen
 • bijzondere aandacht voor pijnbestrijding
Voeding
 • dieet en voedingsevaluatie (richtlijnen)
 • evaluatie slikfunctie
 • evt. alternatieve voedingsmodaliteiten (bv. gastrostomie)
Hulpmiddelen voor thuissituatie
 • nursing materiaal (bed, matras, sonde, wondzorg…)
 • respiratoir materiaal (respirator, hoest- en toezichtsmateriaal…)
 • verplaatsingsmateriaal rolstoelen
 • woningaanpassing

Het NMRC heeft ook een overeenkomst met het RIZIV om tegemoet te komen aan de reiskosten met aangepast vervoer van rolstoelpatiënten die aangesloten zijn bij het NMRC. Het NMRC werkt zeer nauw samen met het centrum van AdemhalingsOndersteuning Thuis (AOT), het vroegere Centrum voor Mechanische Ventilatie.

Download hier de brochure NMRC Inkendaal - UZ Brussel