Centrum multidisciplinaire testings

Het Centrum voor Multidisciplinaire Testing voert onderzoek uit bij kinderen en jongeren met een vraag naar de diagnose van leerstoornissen / gedragsstoornissen / emotionele stoornissen / motorische stoornissen / spraak- en/of taalstoornissen / ...

Doelgroep

Het Centrum voor Multidisciplinaire Testing richt zich tot kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met een vermoeden van een leerprobleem / gedragsprobleem / emotioneel probleem / motorisch probleem / spraak- en/of taalprobleem / ...

Contact en aanmelding

Voor bijkomende informatie of een aanmelding kunt u terecht op het nummer 02/531 53 51 (coördinator: Veronique Bouvoie). Er wordt desgevallend een consultatie bij een neuropediater ingepland.