U bevindt zich hier: Patient  >  Privacy  >  Privacyreglement

Privacyreglement

Het privacyreglement van Inkendaal is bestemd voor beroepsbeoefenaars, patiënten en andere betrokkene. Dit reglement is opgesteld in uitvoering van de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit privacyreglement werd in mei 2018 herbekeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR). 

Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar samen te werken.

Privacy wetgeving

Inkendaal is verplicht om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen dat onder meer bestaat uit administratieve, medische, verpleegkundige en paramedische ge­gevens. Dit dossier vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor uw revalidatie instaan. Dit patiëntendossier is strikt vertrouwelijk.

Medewerkers kunnen om professionele redenen toegang hebben tot uw patiëntendossier. Al deze zorgverleners zijn door het beroepsgeheim gebonden.  De registratie van persoonsgegevens, en het aanleggen en bewaren van het dossier gebeuren conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Als patiënt hebt u het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met de hulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, kennis te nemen van de gegevens die rond uw gezondheidstoestand worden verzameld. Deze aanvraag zal schriftelijk verlopen via een aanvraagformulier.

Inkendaal is eindverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, waarbij we focussen op privacy en beveiliging in kader van de Europese regelgeving (General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018). Meer informatie kan u terugvinden in ons privacyreglement op onze website of u kan vragen om dit in te kijken aan het onthaal of bij onze interne privacycoach.

Tijdens uw verblijf kan het zijn dat er foto’s of filmpjes gemaakt worden waar u als patiënt opstaat. In specifieke gevallen kan in het kader van de patiëntveiligheid beeldmateriaal toegevoegd worden aan het patiëntendossier. Volgens de wet op de privacy zullen we steeds de toestemming vragen voor het gebruik of de publicatie ervan.

Download het privacyreglement van Inkendaal - voor patiënten
Download het privacyreglement van Inkendaal - voor externen
Wat bij vragen?
  • Indien u vragen heeft over uw rechten als patiënt (bv. Inzage of afschrift in het dossier) kan u hiervoor terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis op 02 531 51 22 of ombudsdienst@inkendaal.be
  • Heeft u vragen of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten dan kan u contact opnemen met onze privacycoach of via onderstaand contactformulier.

DPO: dpo@bdo.be
Privacycoach: Kris Van Ginderdeuren
Locatie: kasteelgebouw, eerste verdieping
Bereikbaarheid: Dinsdag en donderdag: 8u30-16u30 - Maandag, woensdag en vrijdag: 8u00-16u00
E privacycoach@inkendaal.be
T 02 531 51 73