U bevindt zich hier: Patient  >  Hospitalisatie  >  Uw ontslag

Uw ontslag

Het ontslag wordt besproken binnen het multidisciplinair team. De arts deelt de beslissing van ontslag mee aan de patiënt/familie. De sociale dienst treft samen met de patiënt/familie de nodige voorbereidingen, opdat het ontslag zo optimaal mogelijk verloopt. Nadat in samenspraak met de arts beslist is dat patiënt ontslagklaar is en kan terugkeren naar huis, bekijkt de maatschappelijk werker samen met patiënt/familie welke stappen mogelijks ondernomen dienen te worden.

Nazorg en opvolging

Het revalidatieziekenhuis zorgt bij elke patiënt voor een multidisciplinaire follow-up en de nodige begeleiding.

 • Vanzelfsprekend gebeurt elke stap in overleg met de patiënt en zijn omgeving. Wij gaan samen met u en uw familie op zoek naar mogelijke oplossingen voor de toekomst.
 • Gaat u naar huis, dan wordt de organisatie van thuishulp, eventuele hulpmiddelen of aanpassingen thuis, besproken en met de bevoegde diensten concreet uitgewerkt.
 • Soms dient er aandacht besteed te worden aan de sociale reïntegratie van de patiënt via onder meer thuisobservatie, straatoefeningen en therapeutische weekends thuis.
 • De patiënt kan ook een proefontslag krijgen waarbij de mate waarin hij het revalidatieprogramma in zijn persoonlijke leven heeft kunnen integreren, wordt geëvalueerd.
 • Indien wenselijk, kan er eveneens gezocht worden naar een dag(verzorgings)centrum, waar mensen één of meerdere dagen per week overdag kunnen verblijven.
 • Voor patiënten met een hoge graad van zorgbehoevendheid kan de sociale dienst patiënten eventueel doorverwijzen naar een woonzorgcentrum. Daar kan, ook na het ontslag uit het revalidatieziekenhuis Inkendaal, een kwalitatieve zorg geboden worden.
 • Stellen er zich problemen met uw terugkeer naar huis, dan zoekt de sociale dienst samen met u en/of uw familie naar aangepaste woonvormen. Bijvoorbeeld voorzieningen van het VAPH, woonzorgcentra, enz.
 • Indien gewenst door patiënt/familie wordt er na ontslag poliklinische nazorg geboden. Ook voor deze specifieke groep van 70+-neurogeriatrische patiënten is er de mogelijkheid om in het systeem van ambulante revalidatie te stappen.
 • Het team geeft ook advies i.v.m. eventuele woningaanpassingen die de integratie van de patiënt kunnen verbeteren.
 • Om het ontslag vlot te laten verlopen zijn er samenwerkingsovereenkomsten met de onderwijsstructuren, de Vlaamse Gemeenschap en de thuisbegeleidingsdiensten.
 • Jaarlijks worden vijf activiteiten voor alle ex-patiënten en hun families georganiseerd. Dit stelt ons in staat om een structurele follow-up te bieden en de thuissituatie, ook na het stopzetten van de revalidatie, verder op te volgen. 
Praktische informatie
 • Bij definitief ontslag meldt u zich aan bij het onthaal voor ondertekening van het ontslagdocument.
 • U bezorgt ook de afstandsbediening van de TV terug en ontvangt een bewijs van teruggave.
 • De terugbetaling van de waarborg gebeurt door verrekening op de eindfactuur.