U bevindt zich hier: Patient  >  Hospitalisatie  >  Uw beoordeling

Uw beoordeling

Uw mening en suggesties over de ervaringen tijdens uw verblijf zijn voor ons  een belangrijke informatiebron om de zorg- en dienstverlening te verbeteren, niet alleen voor u, maar ook voor toekomstige patiënten en bezoekers. Inkendaal stelt uw mening dan ook zeer op prijs, ook over aspecten waarover u niet helemaal tevreden bent.

Wij moedigen u aan om ons te informeren over uw verblijf en uw beoordeling. De resultaten van de bevraging worden anoniem behandeld, en bevatten vaak tips om de wensen en noden van de patiënten beter te leren kennen. Wij willen u alvast danken voor uw medewerking.

Mogen wij u dan ook vragen om het beoordelingsformulier hieronder in te vullen. U kan het formulier ook downloaden, invullen en ons terug bezorgen. U kan dit, desgewenst onder omslag, terugbezorgen via de verpleegkundige of aan het onthaal. Indien u deze vragen graag invult samen met een medewerker van de dienst kwaliteit, wij helpen u graag.

Download het beoordelingsformulier

Online beoordelingsformulier

Uw gegevens

Wat is uw mening over

Gelieve het vakje aan te kruisen dat met uw oordeel overeenstemt.

Uw opmerkingen

Indien u opmerkingen, voorstellen en/of bedenkingen heeft over om het even welk aspect van uw opname, behandeling of verblijf in ons ziekenhuis, kan u deze hieronder formuleren.