U bevindt zich hier: Visie en beleid  >  Kwaliteitszorg  >  Missie en structuur

Missie en structuur

De weg naar een BUITENgewoon kwaliteitsverhaal: kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid

Naast onze kernwaarden expertise, warmmenselijkheid, betrokkenheid en creativiteit wil revalidatieziekenhuis Inkendaal patiëntenzorg van topkwaliteit leveren, professioneel en toegewijd aan elke unieke patiënt. Daarom zijn kwaliteit en patiëntveiligheid  belangrijke aandachtspunten bij al onze medewerkers.

In 2018 behaalde Inkendaal haar eerste accreditatie of kwaliteitslabel, een belangrijk signaal dat patiënten, verwijzers, overheden en andere instanties kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en veilig georganiseerd neuro-revalidatieziekenhuis met een continue focus op verbetering.

Na een uitgebreide risicoanalyse, afstemming met verschillende interne stakeholders en heel wat externe contacten, beslist Inkendaal eind 2021 om haar accreditatieverhaal met het NIAZ, nu Qualicor Europe, stop te zetten en bewust te kiezen voor een innoverend revalidatie specifiek kwaliteitsbeleid door deel te nemen aan de proeftuin FlaQuM (Flanders Quality Model), een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitsmanagementsysteem. 

Naast de focus op de wettelijke verplichtingen  bouwen we een nieuwe kwaliteitsvisie voor Inkendaal uit. Dit zal zich vertalen naar een nieuwe kwaliteitsstructuur en een bottom- up kwaliteitssysteem waarbij onze revalidatie eigenheid tot uiting kan komen. Het uitgangspunt is het FlaQuM multidimensionaal visiemodel en een  co-creatiemodel waarbij zowel onze medewerkers als onze patiënten betrokken zullen worden  en centraal zullen staan.

Uiteraard blijft het monitoren van kwaliteitsindicatoren en data een absolute must om de juiste prioriteiten te bepalen.

Aan ons toekomstig kwaliteitsbeleid zullen velen meewerken, zodat we eigen accenten kunnen leggen en de focus terugbrengen op relevante verbetering van onze dagelijkse zorg, verhoging van de tevredenheid en veiligheid van revalidanten, naasten en medewerkers. 

Samen schrijven we een BUITENgewoon KRACHTig  kwaliteitsverhaal

"Een kwaliteitssysteem is het geheel van procedures, afspraken, regelingen en activiteiten die nodig zijn om kwaliteit op peil te houden en te verbeteren waar nodig. De organisatorische structuur, het vastleggen van verantwoordelijkheden, procedures en processen zijn een essentieel onderdeel van het kwaliteitssysteem."

Het Kwaliteitshuis van vertrouwen
Lees meer over onze kwaliteitsmetingen.
Lees meer over onze verbeteracties.
Bekijk hier onze FlaQuM Challenge award
Definitief auditrapport NIAZ - audit 2018

Hier kunnen jullie het definitief auditrapport van onze externe NIAZ audit raadplegen met ons resultaat. We behaalden een mooie score van 97,7% op alle gouden normen!