Verbeteracties en patiëntparticipatie

Verbeteracties

Kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid zitten vervat in de missie van Revalidatieziekenhuis Inkendaal. Wij verbeteren onze kwaliteit van zorg op basis van kwaliteitsinformatie zoals kwaliteitsindicatoren, inspectieverslagen, klachten, incidenten, enz.  

Het ultieme doel blijft een kwaliteitsvolle revalidatiezorg aanbieden aan onze revalidanten! 

Er worden verschillende kwaliteitsmetingen uitgevoerd binnen Inkendaal met als doel om onszelf te evalueren en bij te sturen waar nodig. 

Een voorbeeld hiervan is de tweejaarlijkse verwerking van de patiënttevredenheid binnen Inkendaal. Bij de laatste meting werden volgende ziekenhuisbrede verbeteracties gedefinieerd en goedgekeurd door het directieteam: 

 • De nood aan (huis)dieren bij een lange revalidatie werd geuit – hieruit is het project “DierenThuis” gegroeid en intussen hebben we kippen, geitjes en konijnen rondlopen op de Inkendaal weides.
 • Infrastructurele aanpassingen: aanpassingen aan de maaltijden, nood aan een sociale ruimte/zithoek binnen Inkendaal (project revalounge in de patio). 
 • Zichtbaarheid van de aanspreekpersonen op de afdeling en dit heeft geleid tot een pilootproject voor het ontwikkelen van “teamborden”
 • Extra activiteiten aanbieden: filmvoorstellingen, sessie bloemschikken werd georganiseerd,… 

Er worden ook jaarlijkse sensibiliseringsacties georganiseerd bij ons personeel:

 • Inkendaal neemt in november steeds deel aan “de week van de patiëntveiligheid”. Er gaan in die week verschillende infosessies en workshops door met het ook op patiënt- en medewerkersveiligheid.
 • De medewerkers worden jaarlijks ook ondergedompeld in de “week van de privacy” waarbij onze medewerkers bewust worden gemaakt van het belang om veilig om te gaan met patiëntengegevens (bv. privacy escaperoom, de slimste privacy medewerker quiz,…).
 • Team ziekenhuishygiëne organiseert de ‘wereld dag van handhygiëne’ op 5 mei en dan wordt handhygiëne en infectiepreventie extra in de verf gezet met een verplichte enquête bij onze zorgverleners. 
 • De “week van de valpreventie” waarbij onze zorgverleners activiteiten organiseren in het kader van valpeventie voor onze revalidanten en familieleden (bv. infosessies, valparcours,…)

Verder hebben we ook een intern auditbeleid waarbij al het ziekenhuispersoneel regelmatig ondervraagd wordt door onze interne auditoren over de kwaliteitsnormen (bv. handhygiëne, opleidingen, valpreventie, medicatie,…). 

 

Inkendaal beschikt over een intern documentbeheersysteem waardoor onze procedures en protocollen jaarlijks gereviseerd moeten worden zodat deze up-to-date blijven om kwaliteitsvolle zorg te garanderen.

Dit zijn slecht enkele voorbeelden van verbeteracties binnen Inkendaal. Heb je vragen of wil je meer informatie over kwaliteitsverbetering?

Contacteer onze dienst kwaliteit
Patiëntparticipatie

Er zijn verschillende definities voorhanden in de literatuur en het begrip is moeilijk te definiëren. Het doel van Inkendaal is om de ervaring, kennis en deskundigheid van de patiënten te gebruiken om de zorg te verbeteren

Een handig hulpmiddel bij de keuze van de meest geschikte vorm van participatie is de participatieladder. Deze is vertaald naar de gezondheidszorg en onderscheidt vijf vormen van participatie die de intensiteit van participatie aangeven. Hoe hoger op de ladder, hoe meer invloed patiënten krijgen.

Inkendaal heeft het proces rond patiëntparticipatie uitgetekend in een workflow (zie afbeelding) en heeft een toolbox opgemaakt.

Deze toolbox is een volledige overzichtslijst of verzameling van alle bestaande én nieuwe initiatieven rond patiëntparticipatie (niveau van participatie, wat, waar, extra toelichting,…). 

Hierbij willen we enkele bestaande voorbeelden toelichten van onze toolbox: 

 • Onze informatie of posterpanelen voor onze revalidanten met informatie rond handhygiëne, resultaten van de patiënttevredenheid, posters valpreventie,…
 • De verschillende informatiebrochures die ter beschikking zijn voor onze patiënten
 • Er worden handhygiëne en infectiepreventiesessies georganiseerd voor onze revalidanten op hun afdeling
 • Brein-café voor NAH met ervaringsdeskundigen (vanaf 2019)
 • We doen jaarlijks ook mee aan de “What Matters To You” week (6 juni) waarbij onze revalidanten net dat tikkeltje extra verwend worden door onze zorgverleners (bv. ijskar, massages, pannenkoekenbak,…)
 • De jaarlijkse Brussendagen (broers- en zussendagen) en grootouderdagen die georganiseerd worden in onze partiële daghospitalisatie
 • Meeloop- en oefenmomenten voor de familieleden (bv. aanleren van specifieke handelingen, zorgen, positionering en transfers)
 • Er zit een ex-patiënt als lid in onze Raad Van Bestuur en in onze stuurgroep kwaliteit. 

Heb je vragen of interesse om te participeren?  

Contacteer de dienst kwaliteit van Inkendaal.
Hieronder kunnen jullie enkele foto's terugvinden van acties rond patiëntparticipatie