Verbeteracties en patiëntparticipatie

Verbeteracties

Kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid zitten vervat in de missie van Revalidatieziekenhuis Inkendaal. Wij verbeteren onze kwaliteit van zorg op basis van kwaliteitsinformatie zoals kwaliteitsindicatoren, inspectieverslagen, klachten, incidenten, enz.  

Het ultieme doel blijft een kwaliteitsvolle revalidatiezorg aanbieden aan onze revalidanten! 

Er worden verschillende kwaliteitsmetingen uitgevoerd binnen Inkendaal met als doel om onszelf te evalueren en bij te sturen waar nodig. 

Ziekenhuisbreed werd de voorbije maanden geïnvesteerd in een geïntegreerd patiëntendossier KWS, opleidingsbeleid (incl E-learning), verfijnden we onze zorgprogramma's, zetten we in op een veilig medicatiebeleid, stapten we in het FlaQuM proefproject voor een nieuw revalidatiespecifiek kwaliteitssysteem,..

In 2022  lanceerden we de warme oproep “Jullie mening over kwaliteit telt!”.  In totaal namen 227 medewerkers en 147 patiënten/ naasten de tijd om een gevalideerde vragenlijst (Quickscan FlaQuM) in te vullen. We organiseerden ook kwaliteitsbabbels die ons een  schat aan informatie opleverden  om verder op te bouwen. Naast waardevolle tips en werkpunten beklemtoonden de deelnemers ook de sterktes van onze werking: aandacht voor het individu achter de mens, de vriendelijkheid, ons ruim therapeutisch aanbod, de creatieve oplossingen en onze zorg op maat. Op dit moment leggen we de hand aan een aantal impactacties die tot een betere zorg voor patiënten/ naasten én onze medewerkers moet leiden.

Patiënttevredenheidsinitiatieven

Acties vanuit patiënttevredenheidsmetingen worden door een interne werkgroep RevaTint met afvaardiging van de verschillende verpleegeenheden opgevolgd. Zij realiseerden in 2023 onderstaande verbeterinitiatieven of projecten

 • We richten we een ZEN kamer in waar patiënten en medewerkers kunnen op adem komen. In de ZEN kamer bevindt zich een relaxzetel met massagefunctie, een andullatiematras en kan rustgevende muziek worden gespeeld.
 • We investeren in Gymkendaal een aangepaste fitnesszaal  waar onze patiënten “op hun maat” kunnen sporten al dan niet onder begeleiding van een therapeut en een muziekatelier.
 • We zetten in op hippotherapie en het project Dieren Thuis: De nood aan (huis)dieren bij een lange revalidatie werd geuit – hieruit is het project “DierenThuis” gegroeid en intussen hebben we kippen, geitjes en konijnen rondlopen op de Inkendaal weides en waar patiënten betrokken worden bij hun zorg. Daarnaast is ook onze sensory trail in gebruik genomen. Een uniek buitenparcours waar de patiënt onder begeleiding  met het paard therapie volgt
 • In 2022-2023 investeerden we volop in de uitbouw van onze vrijwilligerswerking zodat zij op de verpleegafdelingen of bij bepaalde activiteiten extra aandacht kunnen geven aan de patiënt
 • Extra activiteiten aanbieden: filmvoorstellingen, sessie bloemschikken werd georganiseerd, fietsenbeurs…
 • Zichtbaarheid van de aanspreekpersonen op de afdeling en dit heeft geleid tot een pilootproject voor het ontwikkelen van “teamborden”op de afdelingen
 • We organiseren jaarlijks in juni de What matters to you week waar extra aandacht wordt besteed aan de wensen van onze revalidanten

Verbeteracties op vlak van veiligheid

 • Inkendaal neemt in oktober - november steeds deel aan “de week van de patiëntveiligheid”. Er gaan in die week verschillende infosessies en workshops door met het ook op patiënt- en medewerkersveiligheid. Deze worden geleid door de veiligheidscommissie.
 • De medewerkers worden jaarlijks ook ondergedompeld in de “week van de privacy” waarbij onze medewerkers bewust worden gemaakt van het belang om veilig om te gaan met patiëntengegevens (bv. privacy escaperoom, de slimste privacy medewerker quiz,…).
 • Team ziekenhuishygiëne organiseert de ‘wereld dag van handhygiëne’ op 5 mei en dan wordt handhygiëne en infectiepreventie extra in de verf gezet met een verplichte enquête bij onze zorgverleners.
 • De “week van de valpreventie” waarbij onze zorgverleners activiteiten organiseren in het kader van valpreventie voor onze revalidanten en familieleden (bv. infosessies, valparcours,…)
Specifieke verbeterprojecten

In 2023 en 2024 zijn er een aantal projecten opgestart met ook op kwaliteitsverbetering, dit telkens door een projectgroep:

 • Geïntegreerd patiëntendossier KWS-Nexus: optimalisaties en ontwikkeling - My Nexus health App voor revalidanten waar ze planning, afspraken en resultaten makkelijk kunnen consulteren
 • Digitalisatie van aanvraag tot opname gekoppeld aan aandacht voor inschaling van de revalidant
 • Implementatie van Early warning system:  een methode om aan de hand van een aantal vitale functies de toestand van de patiënt snel te beoordelen.
 • Mantelzorgproject voor gedesoriënteerde revalidanten
 • Nazorgproject

Dit zijn slecht enkele voorbeelden van verbeteracties binnen Inkendaal. Heb je vragen of wil je meer informatie over kwaliteitsverbetering?

Contacteer onze dienst kwaliteit
Patiëntparticipatie

Er zijn verschillende definities voorhanden in de literatuur en het begrip is moeilijk te definiëren. Het doel van Inkendaal is om de ervaring, kennis en deskundigheid van de patiënten te gebruiken om de zorg te verbeteren

Een handig hulpmiddel bij de keuze van de meest geschikte vorm van participatie is de participatieladder. Deze is vertaald naar de gezondheidszorg en onderscheidt vijf vormen van participatie die de intensiteit van participatie aangeven. Hoe hoger op de ladder, hoe meer invloed patiënten krijgen.

Inkendaal heeft het proces rond patiëntparticipatie uitgetekend in een workflow (zie afbeelding) en heeft een toolbox opgemaakt.

Deze toolbox is een volledige overzichtslijst of verzameling van alle bestaande én nieuwe initiatieven rond patiëntparticipatie (niveau van participatie, wat, waar, extra toelichting,…). 

Hierbij willen we enkele bestaande voorbeelden toelichten van onze toolbox: 

 • Onze informatie of posterpanelen voor onze revalidanten met informatie rond handhygiëne, resultaten van de patiënttevredenheid, posters valpreventie,…
 • De verschillende informatiebrochures die ter beschikking zijn voor onze patiënten
 • Er worden handhygiëne en infectiepreventiesessies georganiseerd voor onze revalidanten op hun afdeling
 • Brein-café voor NAH met ervaringsdeskundigen
 • We doen jaarlijks ook mee aan de “What Matters To You” week (6 juni) waarbij onze revalidanten net dat tikkeltje extra verwend worden door onze zorgverleners (bv. ijskar, massages, pannenkoekenbak,…)
 • De jaarlijkse Brussendagen (broers- en zussendagen) en grootouderdagen die georganiseerd worden in onze partiële daghospitalisatie
 • Meeloop- en oefenmomenten voor de familieleden (bv. aanleren van specifieke handelingen, zorgen, positionering en transfers)
 • Patiënten en naasten panel over belangrijke thema's voor revalidanten: opname, ontslag, verblijf op een afdeling, …
 • Er zit een ex-patiënt als lid in onze Raad Van Bestuur  en we starten met een nieuwe werkgroep patiëntevredenheid en patiëntparticipatie 

Heb je vragen of interesse om te participeren?  

Contacteer de dienst kwaliteit van Inkendaal.
Hieronder kunnen jullie enkele foto's terugvinden van acties rond patiëntparticipatie