U bevindt zich hier: Visie en beleid  >  Ethische vragen  >  Pijn

Pijn

Om uw revalidatie in Inkendaal zo aangenaam mogelijk te maken, hechten we veel belang aan pijnbestrijding. Inkendaal werkt vanuit het biopsychosociaal model, waarbij naast de lichamelijke klachten ook rekening wordt gehouden met psychische en sociale factoren.

‘Pijn is datgene wat een persoon die het ervaart zegt dat het is en is aanwezig wanneer hij/zij zegt dat het aanwezig is’

McCaffery 1989

Visie en doelstelling

De doelstelling van een pijnbeleid is het meten en registreren van pijn om een optimale pijnbehandeling te kunnen opstarten, zodat de revalidant pijnvrij kan zijn. Dit geldt zowel voor volwassen revalidanten als kinderen met pijn.

De 6 doelstellingen die Inkendaal voor ogen heeft m.b.t. 'pijn' zijn gebaseerd op het klinische kompas van het Netwerk Klinische Paden (NKP) van UZ Leuven:

  • De revalidant is pijnvrij of de pijn is afgenomen na de pijnbehandeling.
  • Er is een georganiseerd en logisch pijnbeleid met standing order.
  • Een goed pijnbeleid verhoogt de tevredenheid/comfort bij de revalidant.
  • De standing orders zorgen voor een vlotte overgang van detectie naar behandeling van de pijn bij de revalidant.
  • De interne communicatie voor het pijnbeleid gebeurt uniform voor heel het ziekenhuis.

Er wordt naar een betere externe communicatie over pijn met de revalidant en diens familie gestreefd.

Beleid

Het pijnbeleid geldt voor alle gehospitaliseerde en ambulante revalidanten binnen het revalidatieziekenhuis. 

De pijn bij de revalidanten wordt beschouwd als een vitale parameter en moet dus steeds geëvalueerd worden.  In Inkendaal wordt de pijn bevraagd bij opname en is er ook een dagelijkse pijnevaluatie

Indien de revalidant aangeeft pijn te hebben op basis van pijnbevraging en observatie zal dit op een gestandaardiseerde manier gebeuren door gebruik te maken van een pijnschaal. Inkendaal hanteert verschillende pijnschalen op basis van de doelgroep.  

Indien mogelijk wordt de pijnscore gegeven door de patiënt zelf. Indien dit niet mogelijk is, geeft de zorgverlener de score. Deze pijnscore wordt genoteerd in het patiëntendossier.

Op basis van de metingen wordt een pijnbehandeling opgesteld door de behandelend arts. 

Brochure pijn
Wat betekent dit voor u?
  • Bij opname wordt uw pijn bevraagd
  • De pijn wordt dagelijks geëvalueerd door bevraging en observatie
  • Er wordt een pijnscore bepaald indien u pijn ervaart 
  • U zal behandeld worden voor uw pijn (medicamenteus  en niet-medicamenteus)
  • Optimale pijnbehandeling zal een gunstig effect hebben op het verloop van uw revalidatietraject