Patiëntenverenigingen

Vlaams Patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform biedt infomomenten, studiedagen, studiegroepen, klankbordgroepen en denkdagen aan voor patiënten. Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.

Hersenletsel Liga. Samen voor mensen met NAH

De Hersenletsel Liga vzw is een vrijwilligersorganisatie die alle personen en organisaties verbindt die zich inzetten voor een betere levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving. De Hersenletsel Liga maakt werk van een sterk netwerk met aandacht voor ontmoeting, vorming, uitwisseling, wetenschap, innovatie, optimalisatie van de zorg. Tegelijkertijd zet de Liga zich beleidsmatig in ter verdediging van de belangen van mensen met NAH.

Spierziekten Vlaanderen

Spierziekten Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA) of spierziekten.

ALS

ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een neuromusculaire niet-besmettelijke aandoening waarvan de oorzaak nog niet met zekerheid is vastgesteld. De vereniging richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit ALS-patiënten of hun familie. Zij kennen dus allemaal de ziekte met haar directe en indirecte gevolgen zeer goed en uit eerste hand.

Trefpunt Zelfhulp vzw

Bepaalde verenigingen kunnen tijdens uw revalidatie misschien wel een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose. Meer informatie over deze diagnose en een mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten, kan via www.zelfhulp.be. Deze website van Trefpunt Zelfhulp vzw biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.