U bevindt zich hier: Visie en beleid  >  Ethische vragen  >  Ethisch comité

Ethisch comité

De opdrachten van het ethisch comité zijn de volgende:

Begeleiden

Een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.

Ondersteunen

Een ondersteunende opdracht bij de beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek (casuïstiek).

Adviseren

Een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten, studies en wetenschappelijk onderzoek.

Verzoeken tot advies kunnen geformuleerd worden door alle personeelsleden/artsen van het ziekenhuis. Adviezen zijn niet bindend en moeten gemotiveerd worden. Het ethisch comité kan een bepaald verzoek om advies weigeren of te rade gaan bij het comité voor de bio-ethiek. Wij beschikken over een huishoudelijk reglement.