U bevindt zich hier: Visie en beleid  >  Kwaliteitszorg  >  Missie en structuur

Missie en structuur

Missie: kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid

Naast onze kernwaarden expertise, warmmenselijkheid, betrokkenheid en creativiteit wil revalidatieziekenhuis Inkendaal patiëntenzorg van topkwaliteit leveren, professioneel en toegewijd aan elke unieke patiënt. Daarom is patiëntveiligheid een belangrijk aandachtspunt bij al onze medewerkers.

Omdat we oprecht overtuigd zijn van het belang van kwaliteit en patiëntveiligheid, investeerden en behaalden we in 2018  een kwaliteitslabel in de zorg; of in vaktermen een “accreditatielabel”. Dit internationaal label bewijst dat we beschikken over een hoog niveau van kwalitatieve revalidatiezorg en een cultuur van continue verbetering.

Het NIAZ onderstreepte toen vooral de passie, betrokkenheid en openheid van alle medewerkers, het toegankelijke intranet, de visie en de uitgewerkte procedures m.b.t. het noodplan en gaf een bijzonder compliment over de patiëntgerichte aanpak bij revalidanten met infectieproblemen.

Na een uitgebreide risicoanalyse, afstemming met verschillende interne stakeholders en heel wat externe contacten, beslist Inkendaal eind 2021 om haar accreditatieverhaal met het NIAZ, nu Qualicor Europe, stop te zetten en bewust te kiezen voor een innoverend revalidatie specifiek kwaliteitsbeleid door deel te nemen aan de proeftuin FlaQuM (Flanders Quality Model), dit als een alternatief voor de ‘bestaande’ accreditatiemodellen. 

Binnen Inkendaal bleef er honger naar meer ‘inhoudelijke’ revalidatie specifieke kwaliteitsnormen en indicatoren, meer dan de algemene internationale normen die vaak ver weg van de dagelijkse praktijk lijken te staan.  Daarin staat de participatie van de patiënt en familie centraal.  

 

Aan ons toekomstig kwaliteitsbeleid zullen velen meewerken, zodat we eigen accenten kunnen leggen en de focus terugbrengen op relevante verbetering van onze dagelijkse zorg, verhoging van de tevredenheid en veiligheid van revalidanten en medewerkers. 

"Een kwaliteitssysteem is het geheel van procedures, afspraken, regelingen en activiteiten die nodig zijn om kwaliteit op peil te houden en te verbeteren waar nodig. De organisatorische structuur, het vastleggen van verantwoordelijkheden, procedures en processen zijn een essentieel onderdeel van het kwaliteitssysteem."

Definitief auditrapport NIAZ - audit november 2017

Hier kunnen jullie het definitief auditrapport van onze externe NIAZ audit raadplegen met ons resultaat. We behaalden een mooie score van 97,7% op alle gouden normen! 

Bekijk hier ons kwaliteitslabel
Lees meer over onze kwaliteitsmetingen.
Lees meer over onze verbeteracties.
Kwaliteit in beeld: De Safety Dance

Begin maart 2017, op een kille veel te vroege zaterdagochtend, transformeerden meer dan 38 Inkendaal medewerkers zich tot volleerde acteurs, actrices en danssterren. De opdracht: op een  bijzondere en onvergetelijke wijze veiligheids-en kwaliteitsaspecten samen in beeld en beweging te zetten en dit op de typische Inkendaalwijze d.w.z.

  • met grote porties betrokkenheid van medewerkers
  • met veel warmmenselijkheid
  • met overvloed aan creativiteit
  • en voor de meesten top dans- of acteerexpertise

Er was een scenario, een professionele cameraman, 2  regisseurs en bovenal een grote dosis fun en dito bloopers. Neem zeker een kijkje naar het resultaat !

Kwaliteitsstructuur
Download de kwaliteitsstructuur binnen Inkendaal.