U bevindt zich hier: Visie en beleid  >  Kwaliteitszorg  >  Missie en structuur

Missie en structuur

Missie: kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid

Naast onze kernwaarden expertise, warmmenselijkheid, betrokkenheid en creativiteit wil revalidatieziekenhuis Inkendaal patiëntenzorg van topkwaliteit leveren, professioneel en toegewijd aan elke unieke patiënt. Daarom is patiëntveiligheid een belangrijk aandachtspunt bij al onze medewerkers.

Omdat we oprecht overtuigd zijn van het belang van kwaliteit en patiëntveiligheid, heeft de ziekenhuisdirectie in 2013 de beslissing genomen om te gaan voor een kwaliteitslabel in de zorg; of in vaktermen een “accreditatielabel”.

370 kwaliteitsambassadeurs hebben daarna met veel enthousiasme hun schouders gezet onder tal van projecten waardoor we na de doorlichting in november 2017 ons eerste Qmentum kwaliteitslabel van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) toegekend kregen op 5 januari 2018. Dit internationaal label betekent dat we kunnen aantonen dat we op herhaaldelijke wijze een hoog niveau van kwalitatieve revalidatiezorg kunnen voortbrengen en we over een cultuur van continue verbetering beschikken.

“Jullie doorstonden de accreditatie met vlag en wimpel” aldus Dhr. Van Dun, directeur van het NIAZ (2017).

Definitief auditrapport NIAZ - audit november 2017

Hier kunnen jullie het definitief auditrapport van onze externe NIAZ audit raadplegen met ons resultaat. We behaalden een mooie score van 97,7% op alle gouden normen! 

In 2022 zal Inkendaal opnieuw geauditeerd worden door het NIAZ en dit a.d.h.v. een nieuwe normenset, het Qmentum Global. Daarin staat de participatie van de patiënt en familie centraal.  Onze kwaliteitsteams gaan hiermee alvast aan de slag en zorgen op deze manier mee voor de kwaliteit en patiëntveiligheid binnen Inkendaal!

De keuze voor accreditatie is zodoende geen doel op zich, dan wel een manier om op een systematische en gestructureerde wijze tot een kwaliteitsverbetering van (revalidatie)zorg te komen.

"Een kwaliteitssysteem is het geheel van procedures, afspraken, regelingen en activiteiten die nodig zijn om kwaliteit op peil te houden en te verbeteren waar nodig. De organisatorische structuur, het vastleggen van verantwoordelijkheden, procedures en processen zijn een essentieel onderdeel van het kwaliteitssysteem."

Lees meer over ons accreditatietraject
Lees meer over onze kwaliteitsmetingen.
Lees meer over onze verbeteracties.
Kwaliteit in beeld: De Safety Dance

Begin maart 2017, op een kille veel te vroege zaterdagochtend, transformeerden meer dan 38 Inkendaal medewerkers zich tot volleerde acteurs, actrices en danssterren. De opdracht: op een  bijzondere en onvergetelijke wijze veiligheids-en kwaliteitsaspecten samen in beeld en beweging te zetten en dit op de typische Inkendaalwijze d.w.z.

  • met grote porties betrokkenheid van medewerkers
  • met veel warmmenselijkheid
  • met overvloed aan creativiteit
  • en voor de meesten top dans- of acteerexpertise

Er was een scenario, een professionele cameraman, 2  regisseurs en bovenal een grote dosis fun en dito bloopers. Neem zeker een kijkje naar het resultaat !

Kwaliteitsstructuur
Download de kwaliteitsstructuur binnen Inkendaal.