U bevindt zich hier: Visie en beleid  >  Kwaliteitszorg  >  Veiligheidsmanagementsysteem

Veiligheidsmanagementsysteem

Veiligheidscultuur

Wij hechten een enorm belang aan een veiligheidscultuur binnen ons revalidatieziekenhuis dit zowel voor onze patiënten als voor onze medewerkers. In 2014 startte Inkendaal met een geïnformatiseerd meld-en leersysteem en worden medewerkers ook gestimuleerd om incidenten of bijna incidenten (vb: valpartijen, medicatiefouten, enz.) te melden in een meld- en leersysteem zodat structurele en organisatorische maatregelen kunnen genomen worden.

Wat is een (medisch) incident?

Een (medisch) incident of ongeval is een gebeurtenis, buiten ieders wil, die schade heeft aangebracht of zou kunnen brengen aan de patiënt. Dit kan als gevolg van een onderzoek of een bepaalde medische handeling. Het is een medische fout of ongewilde schade bij de patiënt. De patiënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaanden kunnen in deze gevallen een 'medische klacht' indienen.

Hoe kan je dit als patiënt melden?

  • meld een incident bij uw zorgverlener op de afdeling. De zorgverlener zal van dit incident een melding maken.
  • je kan een incident ook melden via de ombudsdienst

Het doel van incidentmeldingen en andere risicomanagement activiteiten is daarom niet om te komen tot nul risico’s, maar om schade of verlies te voorkomen/beperken. We trachten enerzijds de risico’s te reduceren door de oorzaken in kaart te brengen en anderzijds de gevolgen beperken door gevaarlijke situaties tijdig te signaleren en waar mogelijk te corrigeren.

Een incidentmelding wordt verwerkt door de coördinator van de incidentmeldingen. Indien er analyse nodig is bij een incident zal een expert de melding onderzoeken.

Er zijn momenteel 14 experten opgeleid en aangesteld om incidenten te analyseren, aanbevelingen en verbeteracties te formuleren. Deze geanalyseerde incidentmeldingen worden maandelijks besproken op onze veiligheidscommissie. Naast het incident-meld en leersysteem organiseert Inkendaal ook de cultuurmeting bij haar medewerkers. Via een standaardvragenlijst wordt gepolst bij onze eigen zorgverleners hoe er wordt omgegaan met patiëntveiligheid. 

Veiligheidscommissie

De veiligheidscommissie binnen Inkendaal is multidisciplinair samengesteld, alle afdelingen en diensten zijn vertegenwoordigd om maximaal draagvlak te garanderen. De commissie komt maandelijks samen en buigt zich over belangrijke veiligheidsitems:

  • Monitoren van de incidenten door trimestriële rapportage,
  • Het valideren van verbeteracties,
  • Het aanpassen of opmaken van veiligheidsprocedures
  • Opmaak van de checklist en planning voor  interne veiligheidsrondes
  • Organisatie van de week van de patiëntveiligheid in november

"In november organiseerden we de Week van de patiëntveiligheid editie 2017, een succesverhaal waar meer dan 270 medewerkers ondergedompeld werden in afspraken, procedures gerelateerd aan patiëntveiligheid tijdens de infostands. Verder werden er maar liefst 513 workshops gevolgd met kwaliteit en veiligheidsthema’s zoals fixatie, valpreventie, pijn, enz.

Met onderstaande poster won Inkendaal de publieksprijs van het 10e symposium van Kwaliteit en Patiëntveiligheid FOD."

Download de poster
Lees meer over de ombudsdienst.