U bevindt zich hier: Steun ons  >  Vrijwilligers  >  Over vrijwilligerswerk

Over vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk in Inkendaal

Vrijwilligers schenken onbetaald én uit vrije wil tijd aan een organisatie die geen winst nastreeft. Hun werk is niet vervangend voor, maar wel steeds aanvullend op het werk van de vaste medewerkers. Dat is voor de vrijwilligers binnen Inkendaal niet anders. Wij beschouwen vrijwilligers als een essentiële meerwaarde voor onze organisatie en revalidanten.

 

Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken 
Je kunt ze ook zijn

 

Onze medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf en stellen daarbij de patiënt centraal. Creativiteit, betrokkenheid, expertise en warmmenselijkheid vormen de rode draad in de werking van ons revalidatieziekenhuis. Ook in onze vrijwilligerswerking zijn deze vier kernwaarden essentieel.

Inkendaal organiseert het vrijwilligerswerk overeenkomstig de federale vrijwilligerswet en het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk. Het Decreet geldt specifiek voor vrijwilligerswerk in organisaties binnen het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en legt extra regels vast over onder andere de afsprakennota en de verzekering.

Vrijwilligerswerk kan vanaf het jaar waarin je 16 wordt. Als ziekenhuis maken we op het vlak van leeftijd een onderscheid in werken met of zonder revalidanten. De minimumleeftijd voor werken met revalidanten is 18 jaar. Wie jonger is, kan bijvoorbeeld een rol spelen bij de verzorging van onze dieren of bij de organisatie van evenementen.

Wie een leefloon van het OCMW, een uitkering van de RVA of een vergoeding van het ziekenfonds ontvangt, mag – onder bepaalde voorwaarden – ook aan vrijwilligerswerk doen.