U bevindt zich hier: Over inkendaal  >  Organisatie

Organisatie en beleidsorganen

Revalidatieziekenhuis Inkendaal hecht belang aan een professioneel en deugdelijk bestuur. De raad van bestuur en het directieteam hebben een strategische en sturende verantwoordelijkheid en waken erover dat ons ziekenhuis optimaal functioneert. Concreet is het de raad van bestuur die de missie, de strategie en de algemene beleidslijnen uitstippelt en beslissingen neemt inzake o.a. organisatiestructuur en reorganisatie, en dit in nauw overleg met het directieteam.

Leden Raad van Bestuur
  • Yves Poullet (Voorzitter)
  • Prof. dr. Frank Fleerackers (Ondervoorzitter)
  • Christiaan Decoster
  • Christine Joris
  • Ingrid Nolis
  • Dr. Jan Schots
  • BAM Consult bv, vast vertegenwoordigd door Philippe Stas
  • Patrick Van Bourgognie
Leden Directieteam
Medische Raad

De Medische Raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen, met als doel de best mogelijke medische zorg te verlenen. Bovendien streeft de medische raad naar het optimaliseren van de samenwerking tussen ziekenhuis- en huisartsen en andere ziekenhuismedewerkers. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

De leden worden verkozen uit en door de ziekenhuisartsen en vertegenwoordigen de medische staf van het ziekenhuis. Het mandaat van de leden van de medische raad geldt voor drie jaar.

Download hier het organigram van revalidatieziekenhuis Inkendaal