U bevindt zich hier: Nieuws  >  Uw patiëntendossier, onze zorg!

Uw patiëntendossier, onze zorg!

28 sep 2021

Op dinsdag 28 september maakt Revalidatieziekenhuis Inkendaal de overstap naar het nieuw geïntegreerd elektronisch patiëntendossier KWS van nexuzhealth

Inkendaal werkt vandaag al met één patiëntendossier per patiënt. Het nieuwe geïntegreerde patiëntendossier vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor de zorg instaan en draagt op die manier bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte zorg in overeenstemming met de wet op de patiëntenrechten. 

 

Betere zorgcontinuïteit

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen. Zorgverleners in nexuzhealth ziekenhuizen delen het medisch dossier van patiënten elektronisch. 

Dat zorgt voor een betere zorgcontinuïteit: patiënten hoeven niet telkens hun verhaal opnieuw te doen en het vermijdt dubbele onderzoeken of fouten die kunnen ontstaan door ontbrekende informatie. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om een zo volledig mogelijk dossier van hun patiënten bij te houden, in het belang van de patiënt.

De nexuzhealth-ziekenhuizen, waaronder Inkendaal, hanteren daarbij een heel strenge toegangscontrole. Enkel zorgverleners die direct bij de zorg betrokken zijn, hebben toegang tot het medisch dossier. Daarbij speelt de functie van de zorgverlener een belangrijke rol, bijvoorbeeld of het om een arts, verpleegkundige of apotheker gaat, maar ook andere elementen bepalen minutieus wie wel of niet betrokken is bij de zorg en daarom op dat moment toegang nodig heeft tot bepaalde delen van het dossier.

Elke persoon die in het dossier kijkt, is zoals iedere ziekenhuismedewerker gebonden aan het beroepsgeheim. Elke inzage of wijziging in het dossier wordt geregistreerd. Gegevens kunnen dus enkel worden uitgewisseld als er een zorgrelatie bestaat of, in uitzonderlijke gevallen, als het om een levensreddende situatie gaat.

In een volgende fase krijgen ook patiënten krijgen meer inzicht in hun dossier via de app en het mobiele portaal van nexuzhealth. Op die manier vergroot ook hun betrokkenheid in het zorgtraject.

 

Stap vooruit voor Inkendaal 

Revalidatieziekenhuis startte drie jaar geleden met de eerste voorbereidingen voor het geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. De Go Live van KWS werd minutieus voorbereid door een enthousiast team dat de afgelopen maanden veel tijd investeerde in analyses, configuratie, testing en opleiding van alle betrokken collega’s in het ziekenhuis. 

Algemeen directeur Sofie Blancquaert: “Het laatste jaar werkten de applicatiebeheerders, projectleiders, key users en hun programmamanager hard aan de configuratie van het softwarepakket van nexuzhealth op maat van de revalidatietrajecten die Inkendaal aanbiedt. De afgelopen maanden legden zij niet enkel de laatste hand aan het systeem, maar zorgden ze ook dat alle collega’s op de werkvloer training kregen. Al die inspanningen gebeurden terwijl de gewone ziekenhuiswerking bleef draaien. Ook vandaag bij de Go Live was dat het geval. Het was dus een uiterst spannend moment voor Inkendaal. Ik ben bijzonder trots op het teamwerk dat mijn medewerkers leverden om dit te realiseren. Dankzij het KWS van nexuzhealth zet Inkendaal een grote stap vooruit in een digitaal verhaal dat voordelig is voor patiënten én zorgverleners.”