U bevindt zich hier: Nieuws  >  Inkendaal komt tegemoet aan maatschappelijke nood en start triage-eenheid

Inkendaal komt tegemoet aan maatschappelijke nood en start triage-eenheid

18 nov 2020

Het is duidelijk dat corona nog een hele tijd onze levens, en bij uitbreiding de werking van ziekenhuizen en de organisatie van de zorg, zal beïnvloeden. Om de druk op de algemene en universitaire ziekenhuizen te verlichten, vroeg het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de Vlaamse revalidatieziekenhuizen om, tijdens deze tweede golf, plaatsen te creëren voor (post-)covid-patiënten Als antwoord op die vraag startte Revalidatieziekenhuis Inkendaal met een triage-eenheid .

 

Intern draaiboek met coronabarometer

Sinds de uitbraak van het coronavirus verkeert Inkendaal in een hoge staat van alertheid. De interne coördinatiecel corona volgt continu de stroom richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid en zet dat om naar beleid. Op basis van lessen uit de eerste golf, kwam er een draaiboek mét coronabarometer om Inkendaal door de tweede golf te loodsen.

Naar aanleiding van de vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om extra plaatsen te creëren en zo de druk op de algemene en universitaire ziekenhuizen te verlichten, schakelt Inkendaal nu een versnelling hoger. Het revalidatieziekenhuis past haar werking aan om ook patiënten op te vangen die niet strikt tot haar doelgroep behoren.

 

Oprichting van de triage-eenheid als antwoord op doorstroomnoden

Inkendaal besloot haar rol als gespecialiseerd revalidatieziekenhuis en het opnamebeleid aan te passen als antwoord op de doorstroomnoden. Dat resulteert vanaf 12 november 2020 in de opstart van een triage-eenheid. De triage-eenheid, ingericht op de dienst 400, fungeert als veiligheidsbarrière en ‘sas’ om de veilige cocon van het ziekenhuis (de volgende fase in de doorstroming) zoveel mogelijk te vrijwaren.

Bij de opname van nieuwe patiënten onderscheidt Inkendaal vanaf nu twee stromen:

  1. De specialistische doorstroom 

De specialistische doorstroom richt zich tot patiënten die één van de bestaande revalidatietrajecten (inclusief het traject ‘post-intensive care syndrome’) binnen Inkendaal volgen. Dit type van doorstroom is en blijft onze kernopdracht.

  1. De generalistische doorstroom (nieuw)

De generalistische doorstroom staat los van de gekende revalidatietrajecten en wordt bijkomend georganiseerd door de urgentie en de vraag van de overheid. Op die manier voorziet Inkendaal bedden voor patiënten die hun acute zorg in een algemeen of universitair ziekenhuis kregen; die nood hebben aan revalidatiezorg; met de terugkeer naar hun normale leven als doelstelling.

Op enkele uitzonderingen na (kinderen, beademde patiënten, gekende neuromusculaire revalidanten en COVID-immune patiënten) komen alle patiënten eerst op de triage-eenheid. In functie van hun COVID-status en eventuele revalidatienood, stromen ze vervolgens door naar de meest aangewezen revalidatie-eenheid.

Voor beide doelgroepen is opname enkel mogelijk na schriftelijke aanvraag en goedkeuring van de hoofdarts en in functie van de beschikbare capaciteit op de triage-eenheid.

 

Over patiëntveiligheid, kwaliteit en warmmenselijkheid

Hoofdarts Prof. Dr. Dan : “We verkeren al meer dan zes maanden in hoge staat van paraatheid en passen in ijltempo onze werking aan in overeenstemming met de nieuwste richtlijnen van de overheid en inzichten vanuit de medische wereld. Telkens willen we de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de zorg waarborgen zonder het menselijke aspect en de noden van onze medewerkers en revalidanten uit het oog te verliezen. Ik besef dat de aangepaste werking extra inspanningen vergt van de medewerkers, maar als zorgverleners zijn we verplicht om ons steentje bij te dragen in de huidige gezondheidscrisis. Onze 400 medewerkers stellen dus ook hun expertise ter beschikking voor de behandeling en revalidatie van (post-)COVID-patiënten.”