U bevindt zich hier: Nieuws  >  Persmededeling: “Revalidatie met 2 snelheden dreigt te ontstaan bij gebrek aan afstemming tussen de overheden."

Persmededeling: “Revalidatie met 2 snelheden dreigt te ontstaan bij gebrek aan afstemming tussen de overheden."

03 dec 2019

Sinds de 6de staatshervorming kwamen de gespecialiseerde revalidatieziekenhuizen onder Vlaamse bevoegdheid (met uitzondering van enkele RIZIV-conventies en de honoraria). Hiermee werden deze ziekenhuizen naar de toekomst onttrokken aan de ziekenhuiswet in tegenstelling tot de revalidatiediensten binnen de algemene ziekenhuizen die wel onder het toepassingsgebied van de ziekenhuiswet blijven ressorteren.

Dit vergemakkelijkt geenszins een coherent revalidatiebeleid in ons land.

Anderzijds waren de verwachtingen naar de Vlaamse overheid bijzonder groot, omdat men hoopte dat een nieuw Vlaams revalidatiebeleid tijdig de positie van de revalidatieziekenhuizen zou vorm geven en zelfs versterken, en dit te midden van een veranderend ziekenhuislandschap en netwerkvorming.

Heeft men de overdracht van deze bevoegdheid naar complexiteit en financiën voor Vlaanderen niet onderschat ?

Gelukkig werd er de voorbije vijf jaren ingezet op de continuïteit van de werking en het voortbestaan van deze sector. Maar er is dringend nood aan een geïntegreerde revalidatievisie. De Vlaamse conceptnota rond revalidatie zag pas begin dit jaar het licht en werd gelukkig opgenomen in het nieuw regeerakkoord

De tijd tikt! De sector staat voor grote uitdagingen waar we al meer dan vijf jaar op wachten. Een finale Vlaamse visie rond revalidatie afgestemd met de federale overheid tav de revalidatiediensten binnen de algemene ziekenhuizen is dringend nodig. We wachten vooral op de omzetting van het Vlaamse revalidatiebeleid naar erkenning en financiering rond het brede domein van Revalidatie,  in het bijzonder naar  de erkenning en financiering van revalidatieziekenhuizen in hun regionale en supraregionale opdracht. 

Het is dan ook erg te betreuren dat de Vlaamse regering de implementatie van het Vlaamse revalidatiebeleid start met een lineaire besparing van 1,3 % in het historisch budget (overgedragen BFM) van de revalidatieziekenhuizen en een besparing in de naar Vlaanderen overgedragen conventies. Bovendien biedt de Vlaamse overheid geen oplossing voor de statutaire en loonverschillen die gecreëerd worden tussen het personeel van algemene ziekenhuizen met een revalidatie afdeling die federaal  gefinancierd  blijven, en de revalidatieziekenhuizen gefinancierd door de Vlaamse overheid (er komt voor hen bv. nog een fase 2 van IF-IC).

Voor revalidatieziekenhuizen zoals Inkendaal, die reeds ondergefinancierd worden als derdelijns referentieziekenhuis voor de complexe neurorevalidatietrajecten zoals hersenverlamming bij kinderen, neuromusculaire revalidatie, desoriëntatie, resocialisatie,… raakt de bekendmaking van de lineaire besparing ons in onze kerndoelstelling en dus in ons hart!

Inkendaal heeft decennia lange ervaring met intensieve, hoog-complexe (respiratoire) revalidatie en heeft de voorbije jaren zich als kwaliteitsvol ziekenhuis geprofileerd na het behalen van haar ziekenhuisbrede accreditatie. Om dit hoogstaand niveau te behouden en zelfs te versterken zetten we in op een groepering met een universitair ziekenhuis, UZ Brussel, en de Vrije Universiteit Brussel (Onderwijs, innovatie en complexe zorg), onze specifieke rol binnen het regionale ziekenhuisnetwerk en de verticale uitbouw van revalidatie.

 

Wij houden vandaag een dubbel pleidooi:

  1. Geen revalidatiebeleid met twee snelheden  voor de patiënt en de zorgverlener.
  2. Duidelijke positionering van de Vlaamse supraregionale referentieziekenhuizen binnen de context van netwerkvorming, erkenning en financiering.

"Revalidatie met 2 snelheden dreigt te ontstaan bij gebrek aan afstemming tussen de overheden. Dit brengt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid voor de Vlaming met hooggespecialiseerde revalidatienoden in het gedrang", besluit algemeen directeur Sofie Blancquaert.

 

Inkendaal sluit zich aan bij het platform VUURWERK dat protesteert tegen de besparingen van de Vlaamse regering. Algemeen directeur Sofie Blancquaert verdedigt vandaag onze belangen tijdens een manifestatie aan het Vlaams parlement.

 

Naar aanleiding van de lineaire besparingen van de Vlaamse overheid in de revalidatieziekenhuizen ontvingen we op 26 november een ploeg van Terzake. De journalist sprak met algemeen directeur Sofie Blancquaert en met enkele revalidanten. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, zakte eveneens naar ons revalidatieziekenhuis af om haar visie op de besparingen te geven. Herbekijk via deze link de reportage. 

Persmededeling 6de staatshervorming - revalidatie met twee snelheden