U bevindt zich hier: Nieuws  >  Het eerste officiële NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel is behaald!

Het eerste officiële NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel is behaald!

12 jan 2018

Van 14 tem 16 november 2017 werd revalidatieziekenhuis Inkendaal op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid grondig doorgelicht door een team van NIAZ auditoren (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Aan de hand van een uitgebreid spectrum van criteria werd Inkendaal tot in de puntjes gescreend en beoordeeld. Tal van procedures, zorgprocessen en werkafspraken werden tot in de puntjes gescreend en beoordeeld. Bestuurders, directieleden, artsen,  verpleegkundigen, therapeuten, en medewerkers op alle niveaus en afdelingen werden hierbij betrokken.

Op 5 januari 2018 ontvingen we het heugelijk nieuws dat het college van het NIAZ het Qmentum kwaliteitslabel toekent aan Inkendaal. Dit internationaal label betekent dat we kunnen aantonen dat we op herhaaldelijke wijze een hoog niveau van kwalitatieve revalidatiezorg kunnen voortbrengen en we over een cultuur van continue verbetering beschikken.

“Jullie doorstonden de accreditatie met vlag en wimpel” aldus Dhr. Van Dun, directeur van het NIAZ. Het NIAZ onderstreept vooral de passie, betrokkenheid en openheid van alle medewerkers. Het toegankelijk intranet, de visie en procedures m.b.t. het noodplan kregen een pluim. Een bijzonder compliment ging naar de patiëntgerichte aanpak bij revalidanten met infectieproblemen.

We willen onze dank betuigen aan het bestuur, de artsen, de verpleegkundigen, de zorgkundigen, de therapeuten en alle betrokken medewerkers. We zijn heel trots op deze erkenning: kwaliteitsverbetering is al jaren een prioriteit in ons beleid en we wensen hierop de komende jaren te blijven inzetten!

Wat is NIAZ-Qmentum?

Het NIAZ maakt gebruik van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Daarbij staat de Q voor kwaliteit, en mentum voor momentum: tijd voor kwaliteit.

De normen van NIAZ-Qmentum benoemen procedures en methoden die bijdragen tot zorg van hoge kwaliteit en patiëntveiligheid, maar ook of dit alles op een effectieve manier wordt bestuurd. Elke norm bestaat uit een aantal criteria die iets zeggen over wat er precies nodig is om aan de norm te voldoen.

Dit accreditiatietraject wordt inmiddels uitgevoerd in maar liefst 27 landen.

Het behalen van dit kwaliteitslabel is een belangrijk signaal dat patiënten, verwijzers, overheden en andere instanties kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en veilig georganiseerd neuro-revalidatieziekenhuis.

Lees meer over het NIAZ

West u meer te weten over het Niaz en het NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel? Bekijk de website van het NIAZ.