Inkendaal revalidatieziekenhuis
Medisch aanbod
Medisch aanbod Sp-neurologie Hospitalisatie VOLWASSENEN
Parkinson - ParkINK Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Permanent Vegetatieve Status (PVS) Structurerende afdeling
Resocialisatie CVA - Beroerte Revalidatie Eenheid INkendaal (BREIN)
Neurogeriatrie


De Sp-neurologie van het Ziekenhuis Inkendaal bestaat uit drie diensten: de verpleegafdelingen 100, 300 en 400. De patiŽnt komt bij ons terecht na doorverwijzing van een ander ziekenhuis of revalidatiecentrum. Volwassenen met een acuut hersenletsel kunnen in Ziekenhuis Inkendaal een heel revalidatietraject afleggen. Naargelang de evolutie die de patiŽnt doormaakt en de aard van zijn aandoening verblijft hij op een van de drie daarin gespecialiseerde diensten.

Op basis van de medische oorzaak worden de patiŽnten in een bepaalde eenheid ingedeeld. De verpleegafdelingen 100 en 300 zijn voorbehouden aan volwassenen, ouder dan 16 jaar, die lijden aan een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) dat geen CerebroVasculair Accident (CVA) is. Dat kan een hersenletsel zijn na een niet-traumatische gebeurtenis (vb. zuurstoftekort, een hersentumorÖ) of na een traumatische gebeurtenis (vb. verkeersongeval, valÖ).

De afdeling 100 is, wat wij noemen, een†structurerende afdeling waar eerst en vooral de verschillende stoornissen die na het NAH zijn opgetreden, worden geŽvalueerd vooraleer een individueel revalidatieprogramma wordt opgesteld.

Op de dienst 300 verblijven patiŽnten die door een NAH in een permanent vegetatieve status(PVS) verkeren, patiŽnten die een intensief resocialisatieprogramma nodig hebben en wij hebben een aantal bedden voorbehouden voor patiŽnten die het neurogeriatrische revalidatieprogramma volgen.

PatiŽnten die een CVA hebben doorgemaakt (een verstopping van de hersenbloedvaten of bloedingen in de hersenen), komen op verpleegafdeling 400 terecht. Binnen deze eenheid vinden we de Beroerte Revalidatie Eenheid INkendaal (BREIN) en het Parkinson revalidatieproject Inkendaal†(ParkinK).

Het revalideren na een acuut hersenletsel is een vrij complexe uitdaging, zowel voor het team als voor de patiŽnt en zijn familie. De gevolgen zijn vaak ingrijpend. PatiŽnten die een acuut hersenletsel hebben doorgemaakt, lijden vaak aan een gebrek aan motivatie en leercapaciteit waardoor de revalidatie in klassieke centra niet de gewenste vooruitgang brengt. Daarom gaat bij ons extra aandacht naar die motivatie en leercapaciteit, omdat die net een essentieel onderdeel vormen van de te revalideren problematiek.

Revalideren na een acuut hersenletsel is een bijzonder individueel gebeuren. Een vast team met vaste begeleiders werkt een volledig op de patiŽnt afgestemd programma af.

Ziekenhuis Inkendaal heeft ook een†folder over†niet-aangeboren hersenletsels. Die geeft u een overzicht van de uitdagingen waar de patiŽnt, de familie en het revalidatieteam voor staan.

 
ZOEKEN
   
100 jaar ziekenhuis inkendaal 1909-2009
Ziekenhuis Inkendaal
Koninklijke Instelling v.z.w.

Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
(Sint-Pieters-Leeuw)
Tel +32 (0)2 531 51 11
Fax +32 (0)2 532 43 08
Ondernemingsnr.: 0410.392.647
E-mail:
website: www.inkendaal.be
Inkendaal @ Facebook .Inkendaal @ Twitter .Inkendaal @ LinkedIn Blog Inkendaal