Wie is wie

Het team van Inkendaal bestaat uit artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en zoveel andere leuke mensen die je zullen helpen. 

Carolien (Tollebeek) en Kurt (Pernet), zijn de personen bij wie je met al je vragen terecht kunt. Je zal hen snel leren kennen eens je op de kinderafdeling bent. Natuurlijk mag je ook aan alle andere personen je vragen stellen indien je dit wil.

Dokters

De dokters die je in ons ziekenhuis ziet, zijn revalidatieartsen. Die dokters hebben na hun opleiding als arts nog een bijkomende specialisatie revalidatie gestudeerd. De revalidatiearts helpt je om opnieuw te leren bewegen, eten, praten, enz. De revalidatiearts stelt aan de hand van je problemen een speciaal behandelprogramma voor jou op. Je vorderingen worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. De dokter zal ook jouw ouders enkele keren uitnodigen op gesprek.

Verpleegkundigen en zorgkundigen

Een verpleegkundige is iemand met een medisch diploma die alle verpleegkundige zorgen op zich neemt. Dit wil zeggen dat zij instaat voor de basiszorg, je persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden, maar ook verzorging van wonden en het begeleiden, opvolgen van gespecialiseerde zorg. Onze verpleegkundigen worden hierbij ondersteund door de zorgkundigen van Inkendaal.

Kinesitherapeuten

De ‘kiné’ helpt jou om beter te kunnen stappen, fietsen of jouw evenwicht houden. De kiné doet dit allemaal via oefeningen in de kinézaal, alleen met jou of  samen met andere kinderen in de revagroep. Afhankelijk van wat je nodig hebt, gaat de kiné met jou fietsen, ballen gooien, wandelen, trappen doen, …

Logopedisten

De ‘logo’ helpt jou bij alles wat met taal te maken heeft. Dat wil zeggen dat die jou helpt om beter te leren spreken, lezen, schrijven of een verhaal beter te begrijpen.

Ergotherapeuten

Bij de ‘ergo’ werk je rond rekenen, vormen herkennen, … De kleine kinderen doen mee aan de schrijfdans terwijl de oudere kinderen leren rekenen en sommen oplossen. Ook aan jouw fijne motoriek wordt bij de ergo gewerkt. Zo leer je beter schrijven, veters strikkers, ... of misschien wel groenten snijden.

Psychologen

De 'psycho' staat steeds voor je klaar als je je wat 'down' voelt. Die zal naar je luisteren en je leren hoe je problemen met anderen best kan oplossen. Je zal ook soms oefeningen maken. De psycholoog kijkt hoe goed je je kan concentreren en hoeveel jij bijleert.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker overloopt met jou en je gezin je thuissituatie en de ondersteuning die je nodig hebt. Ze kunnen jullie helpen met, bijvoorbeeld alle papieren die jullie moeten invullen. Ze kunnen helpen deze zaken aan te vragen en op te volgen. Het doel is jullie te helpen alles zo goed mogelijk te organiseren

Activiteitenbegeleider

De activiteitenbegeleidster is de persoon die in je vrije tijd met jou speelt en knutselt. Ze kan ook eens in de tuin gaan wandelen met een groepje kinderen of eens een speciale activiteit doen, zoals pannenkoeken bakken.